Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Vervoerskosten

Jouw vervoer

Hier kun je alles lezen over vervoer. Het vervoer van jouw huis naar het activiteitencentrum bijvoorbeeld. Er zijn verschillende regels voor de vergoeding van vervoerskosten voor cliënten.

Vervoer: regels, kosten en vergoedingen

Alleen mensen met een geldige vervoersindicatie kunnen gebruik maken van door ons geregeld vervoer of een vervoersvergoeding. Kun je helemaal zelfstandig met de fiets, lopend of met je scootmobiel naar het activiteitencentrum of kinderdagcentrum komen, dan kom je niet in aanmerking voor een vervoersindicatie.

Vervoersindicatie groepsvervoer

Heb jij of je familielid een vervoersindicatie? Dan kun je gebruik maken groepsvervoer. Dan deel je het vervoer met andere mensen. Dat gaat van en naar een activiteitencentrum of kinderdagcentrum. Wij organiseren dat groepsvervoer. Daar huren wij vervoersbedrijven voor in. De kosten worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Vervoersindicatie, maar zelfstandig reizen? Dan vergoeding

Heb je een vervoersindicatie, maar wil je geen gebruik maken van groepsvervoer? Dan heb je recht op een vergoeding in de vervoerskosten. Kies je daarvoor? Dan schrijven we dat in het ondersteuningsplan. We leggen vast dat je de verantwoordelijkheid neemt voor zelfstandig reizen. We hebben afspraken over de hoogte van de vergoeding.

Vervoer naar locatie die dichtst bij is

Wij betalen alleen groepsvervoer naar de locatie die het dichtst bij is en het best bij je past. Wil je naar een andere dagbestedingsplek? Dan kijken we samen of er andere vervoersmogelijkheden zijn. Dit mag geen extra geld kosten. Vervoer door of onder begeleiding van vrijwilligers kan een optie zijn. Het kan ook dat je het vervoer zelf regelt en betaalt. Je hebt dan recht op een vergoeding in de vervoerskosten. Dat is een soort korting.

Geen recht op individueel vervoer

Je hebt geen recht op individueel vervoer. Soms wordt je wel individueel gebracht. Dat kan om praktische of logistieke redenen zijn. Wij hoeven ons daar niet aan te houden.

Geen recht op individueel vervoer

Je hebt geen recht op individueel vervoer. Soms wordt je wel individueel gebracht. Dat kan om praktische of logistieke redenen zijn. Wij hoeven ons daar niet aan te houden.

Vervoer naschoolse opvang zelf regelen

Voor de naschoolse opvang moet je het vervoer naar huis zelf regelen. We besteden het vervoersbudget aan het groepsvervoer rond de openingsuren van het kinderdagcentrum. Een derde ronde om 18.00 uur is niet mogelijk.

Zaterdagopvang

Het is een bijzondere situatie als je wél een vervoersindicatie hebt, maar Gemiva geen groepsvervoer kan regelen. Dit is bijvoorbeeld zo bij zaterdagopvang. Voor de zaterdagopvang dien je het vervoer zelf te regelen en stellen wij ook geen vergoeding beschikbaar.

Heb je een PGB? Dan zelf vervoer regelen

Krijg je dagbesteding via een PGB? Dan is er geen tegemoetkoming in de vervoerskosten. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer.

Vervoersindicatie op basis van Wlz, geen Wmo-vervoer

Wie een vervoersindicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) kan geen gebruik maken van het Wmo-vervoer om van en naar het activiteitencentrum te reizen. Wanneer je tussentijds het activiteitencentrum moet verlaten voor bijvoorbeeld doktersbezoek, kun je gebruik maken van de Hopper voor de heen- of terugreis. Bij de meeste gemeenten is dit (nog) geen probleem. Maar het gebruik van de Hopper voor vervoer van en naar de dagbesteding komt altijd voor risico van de cliënt. Gemiva is daarvoor niet aansprakelijk. Ook niet als de gemeente de cliënt en/of Gemiva aanspreekt op gebruik van de Hopper in strijd met geldende regelgeving.

Individueel vervoer

Wil je een vervoersoplossing die afwijkt van bovenstaande? Gemiva heeft richtlijnen voor individueel vervoer. De kosten hiervoor kunnen per kilometer hoog oplopen. Wil je hier meer over weten, dan kun je dit bij je persoonlijk begeleider navragen.

Goedkoopste vervoersvorm

Heb je een goedkopere manier van vervoer om naar je locatie te komen? Dan kan dat Gemiva geld schelen. We kijken dan met jou en je locatiemanager of we van de vergoedingsregeling kunnen afwijken. Op die manier zorgen we samen voor lagere kosten.

Vergoeding vervoerskosten

Openbaar Vervoer: bus, tram, metro, trein
Je hebt recht op een vergoeding van je daadwerkelijke vervoerskosten.

Vervoer met eigen fiets, scooter, bromfiets of auto
Heb je een vervoersindicatie en kom je met een eigen vervoermiddel? Dan krijg je een kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer. Op basis van berekende kilometers (afstand tussen wonen en dagbestedingslocatie x aantal werkdagen) betaalt Gemiva je elke maand een vast bedrag. Kom je in een eigen rolstoelauto of -bus en kun je niet anders dan in een rolstoel vervoerd worden? Dan ontvang je een vergoeding van € 20,24 per dag (prijspeil 2024, categorie C1 met toegepaste korting door het zorgkantoor).