Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Lid worden van de Centrale Medezeggenschapsraad

Lid worden van de medezeggenschap is nu belangrijker dan ooit!

De zorg staat al jaren onder druk. Voor de gehandicaptenzorg is dat niet anders. De komende jaren komen er veel uitdagingen aan, zoals de vergrijzing, personele zaken, kwaliteit van zorg. Er zijn een aantal plaatsen vrij bij de CMR. Wil je meepraten, meedenken en meebeslissen over de vele belangrijk onderwerpen? Meld je dan nu aan als lid van de CMR.

Van leden van de CMR Gemiva wordt verwacht dat zij:

 • bekend zijn met Gemiva als cliënt of als ouder/verwant van een cliënt;
 • in staat zijn tot belangenbehartiging van àlle cliënten/verwanten van Gemiva;
 • bereid zijn om ca. 8 uur per maand te besteden aan werkzaamheden voor de CMR, zoals vergaderen, onderhouden van contacten, deelname aan werkgroepen, voorbereiden van adviezen.


Dit betekent dat je:

 • vanuit de kwaliteit van de zorg voor cliënten handelt;
 • weet dat je er niet voor jezelf zit, maar voor het algemeen belang;
 • mails en vergaderstukken kan lezen en hier tijdens de vergadering iets van vindt;
 • durft te praten in een groep en tegen een manager/Raad van Bestuur/Raad van Toezicht;
 • kunt samenwerken met de andere leden;
 • je afspraken nakomt en betrouwbaar bent;
 • vertrouwelijk omgaat met informatie;
 • geduldig en tactvol bent;
 • een kritische, positieve open houding hebt;
 • een constructieve en flexibele instelling hebt.

Wanneer je beschikt over kennis en/of competenties op een van deze gebieden of meerdere is dat een pré;

 • ervaringsdeskundige als cliënt/bewoner;
 • communicatie;
 • ICT;
 • juridisch;
 • financieel;
 • personeel & organisatie.

Wanneer je lid bent is er ruim de mogelijkheid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap, specifieke wetten, regelgeving, financiën of andere specifieke onderwerpen.

Nieuwsgierig hoe je kunt meepraten, meedenken en meebeslissen? Neem dan contact op met de voorzitter Arie Hoogstad via cmr@gemiva-svg.nl. Graag reageren voor 2 april 2024. ledenwerving is overigens een continuproces. Aanmeldingen worden direct behandeld.