Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Najaarsronde coronaprik van start


Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen dit najaar weer een coronaprik krijgen. De vaccinactiecampagne gaat op 2 oktober van start. Bewoners van onze woonlocaties krijgen de vaccinatie via de medische dienst of de GGD. Cliënten die zelfstandig of bij hun ouders wonen, kunnen de coronaprik krijgen als ze in de risicogroepen vallen.

Infographic over de coronaprik

Bewoners Gemiva-locaties

Bewoners van onze woonlocaties komen in aanmerking voor de coronaprik.

  • De medische dienst van Gemiva verzorgt de vaccinatie voor de cliënten die onder de behandelverantwoordelijkheid van de medische dienst vallen.
  • De GGD verzorgt de vaccinatie van de bewoners van de andere woonlocaties. De GGD maakt hierover afspraken met de locatie.


Cliënten die zelfstandig of bij hun ouders wonen

Cliënten die zelfstandig wonen of bij hun ouders, kunnen de coronaprik krijgen als ze in de risicogroepen vallen.

  • Mensen van 60 jaar en ouder.
  • Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening).
  • Volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis).

Alleen mensen van 60 jaar en ouder krijgen een uitnodigingsbrief voor de coronaprik. Mensen tussen 18 en 59 jaar kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD via www.planjeprik.nl of bellen naar 0800-7070.

Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts toch gevaccineerd willen worden, kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD.

Meer informatie via: