Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bestuur en directie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Gemiva en bestaat uit:

  • Marjolijne Lewis
  • Hans Huizer

Bekijk ook het overzicht van de relevante nevenfuncties van onze bestuurders.

Raad van Toezicht

  • drs. W.M. de Jong (voorzitter), Geassocieerd partner Adviesbureau Necker van Naem, einde lopende (tweede) zittingstermijn: 30 juni 2026
  • mw. drs. N. Zefzafi, Directeur-eigenaar Adviesbureau Zefzafi Consultancy, einde lopende (tweede) zittingstermijn: 31 januari 2025
  • A.T.J.M. Zuure, toezichthouder, einde lopende (eerste) zittingstermijn: 15 maart 2024
  • mw. drs. M.C.H. Pannekoek MHBA, interim manager in de zorg, einde lopende (eerste) zittingstermijn: 31 januari 2025
  • drs. J. C. Bos, voorzitter Raad van Bestuur Star-shl, einde lopende (eerste) zittingstermijn: 11 juli 2025

Bekijk ook het overzicht van de relevante nevenfuncties van onze toezichthouders en de toezichtsvisie van de Raad van Toezicht.

Ereleden

  • B.J.H.S. Feilzer
  • mw. mr. M.H.L. Nolet-Conradi
  • Drs. G.P.J. Arts

Regiodirectie

Haaglanden-Rijnstreek
Peter de Gier

Holland Rijnland

Petra van Teijlingen

Zoeterwoude

Bea van der Heide

Gouda e.o.

Inge Taveirne

Rotterdam e.o.
Natalie Ravensberg

Krimpenerwaard

Lisanne Hogervorst

Drechtsteden
Bianca Huizer

Zuid Hollandse Eilanden

Nathalie Ravensberg

Servicecentrum Gouda

Bestuurssecretaris
Piera Mereu

Behandeling & Ondersteuning

Raksha Ramdjanamsingh

Digitale Zorg

Sjanel Mourik

Financiën & Informatievoorziening

Tessa de Bruin (a.i.)

HR

Samantha Bruurmijn

Leren & Ontwikkelen

Irma Koenis

Vastgoed & Faciliteiten

Raymond Ophuis

Strategie, Beleid en Communicatie

Minnekus de Groot

Zorgbemiddeling & Zorgcontractering

Rianne Toby