Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nevenfuncties Bestuurders

Wij publiceren de nevenfuncties van de leden van onze Raad van Bestuur. Zo kunnen belanghebbenden nagaan of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.

De Raad van Toezicht toetst of nevenfuncties te verenigen zijn met de hoofdfunctie van de bestuurder. Voor onderstaande nevenfuncties heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat dit zo is.

Drs. M. Lewis

  • Lid Raad van Toezicht SKVR Rotterdam
  • Lid Raad van Toezicht Cohaesie Zorg
  • Lid Raad van Toezicht PCBO Rotterdam-Zuid


H. Huizer MCM

(geen)

Overzicht relevante nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 1 juli 2023.