Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kwaliteit

Kwaliteit is een onderdeel van alles wat we doen. Wij willen ons werk steeds verbeteren en ons verantwoorden voor wat we bereikt hebben.

Instrumenten

Wij gebruiken verschillende instrumenten om gegevens over de kwaliteit te verzamelen. Zo komen we erachter hoe we ervoor staan. En hoe we onze kwaliteit kunnen behouden of verbeteren. Hieronder vind je voorbeelden van die instrumenten.

  • Kwaliteit van zorg en leven: Ondersteuningsplan, Medezeggenschap, Cliëntervaringsonderzoek 'Dit vind ik ervan'.
  • Kwaliteit van arbeid: FIT-gesprek, deskundigheidsbevordering en leren en ontwikkelen, medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Kwaliteit van organisatie: Landelijke kwaliteitsmeting, kwaliteitsdocumentatie op themapagina’s

HKZ-certificaat

Gemiva heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Met dit certificaat laten we zien dat we:

  • de klant centraal stellen;
  • intern onze zaken op orde hebben;
  • steeds werken aan kwaliteitsverbetering.

Een externe organisatie heeft beoordeeld of we voldoen aan de eisen. Deze organisatie zegt over ons: "Gemiva is een organisatie waar zeer gemotiveerde en enthousiaste mensen werken. Als sterke punten kunnen genoemd worden:

  • de transparantheid van de organisatie en de processen;
  • de betrokkenheid van het personeel;
  • het vraaggericht werken;
  • de informele sfeer in de organisatie.

Alle processen zijn beschreven en het kwaliteitsmanagementsysteem is goed ingevoerd in de organisatie.”

Cliënttevredenheid 'Dit vind ik ervan'

Wij meten de tevredenheid van de mensen die we ondersteunen. We maken daarvoor gebruik van de methode 'Dit vind ik ervan'. Deze methode brengt de ervaringen van cliënten in beeld. Het is een manier van werken die het gesprek tussen de cliënt en begeleider ondersteunt. De informatie gebruiken we voor de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan. Daarnaast verzamelen we met deze aanpak gegevens voor de landelijke kwaliteitsmeting.

Lees meer over 'Dit vind ik ervan'

De resultaten van 'Dit vind ik ervan' kun je ieder jaar terug vinden in ons kwaliteitsjaarverslag. Kijk daarvoor op de pagina met onze jaarverslagen.

Medewerkerstevredenheid 2022

In mei 2022 voerde het onderzoeksbureau Effectory een onderzoek uit naar de tevredenheid van onze medewerkers. Effectory heeft een dergelijk onderzoek ook in 2019 en 2016 voor ons gedaan. De resultaten geven een beeld van de ervaren bevlogenheid, tevredenheid, klantgerichtheid en sociale veiligheid in onze organisatie. Onze resultaten zijn afgezet tegen de onderzoeken die Effectory binnen de gehandicaptenzorg uitgevoerd heeft (het onderste bolletje) en onze scores in 2019 (het bovenste bolletje).

resultaten onderzoek

We zien een verbetering van de sociale veiligheid. Daar streefden we ook naar en het is mooi dat we het op dit punt nu beter doen. We constateren wel een achteruitgang op de bevlogenheid. Deze trend is ook zichtbaar in de sector. De tevredenheid laat ook een daling zien, al ligt die wel op het niveau van de sector. Ook de klantgerichtheid toont een vergelijkbare daling met de overige organisaties voor gehandicaptenzorg. Een verklaring zou kunnen zijn dat de Covid-perikelen en de krapte op de arbeidsmarkt voor medewerkers een extra belasting vormen. Dat uit zich in lagere scores.

World-class Workplace label voor Gemiva
Voorheen was dit ‘Beste werkgever’. Het label is gebaseerd op het aantal medewerkers dat Gemiva aanbeveelt als werkgever en onze scores voor het werkgeverschap. Effectory vergelijkt daartoe de gegevens van 300 organisaties (in en buiten de zorg) met in totaal ruim 100.000 medewerkers.

Vrijwilligersenquête

Ruim 1100 vrijwilligers zetten zich in voor de cliënten van Gemiva. Vrijwilligers geven extra kleur aan het leven van cliënten. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich bij ons thuis voelen en weten dat ze gewaardeerd worden. Eind 2020 hebben we daarom onderzoek gedaan naar hun tevredenheid en ervaringen. Lees het hele rapport hier: Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2020

Word ook vrijwilliger bij Gemvia