Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Medezeggenschap en Commissies

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
Voorzitter: A.Hoogstad
Vice-voorzitter: A. Loenen

Commissie Ethiek
Voorzitter: Bianca Huizer
Secretaris: Hennie Blok

Klachtencommissie cliënten
Voorzitter: mr. A. Tingen
Secretaris: mr. J. van Stel

Klachtenfunctionaris

Hennie Blok

Vertrouwenspersonen Cliënten
Contactgegevens vertrouwenspersonen Zorg en Onvrijwillige zorg

Stichting Zakenvrienden
Voorzitter: E. den Hartog
Secretaris: W. Weller

Ondernemingsraad
Voorzitter: Basten Hoogendoorn
Secretaris: Marjon Moeken

Klachtencommissie Medewerkers
Voorzitter: mr. A.A.J. de Nijs
Secretaris: Jasper van Kesteren

Vertrouwenspersonen medewerkers
Voorzitter: Lenie Turk
Martin Kok
Jeanette van Houwelingen
Nicoline Kuiper
Dinky van Berkel

Consultatieteam Misbruik en Mishandeling
Voorzitter: Evelien van Kalmthout
Wanneer er sprake is van een (vermoeden) van misbruik en/of mishandeling nemen medewerkers contact op met het consultatieteam Misbruik en Mishandeling (CMM) voor interne consultatie. Medewerkers lezen op Portaal meer informatie over de procedure.

Gemiva Plus
Contactpersoon: Desiree Visser