Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Sponsoring en fondsen

Sponsoring

Gemiva staat open voor sponsoring door het bedrijfsleven. Sponsors helpen ons meer mogelijk te maken voor cliënten. Iedere sponsor heeft zijn eigen belang. Wij onderkennen deze belangen en gaan met onze sponsors in gesprek over de tegenprestatie die wij kunnen leveren.

Wilt u één van onze locaties of projecten sponsoren? Neemt u dan contact op met één van de locaties in uw regio. U kunt ook mailen naar communicatie@gemiva-svg.nl.

Fondsen

Diverse fondsen hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in projecten van Gemiva. Ook zij maakten meer mogelijk voor onze cliënten. Gemiva heeft een groep zakenvrienden. Speciaal voor de cliënten van Swetterhage is het Wensenfonds Swetterhage.

Daarnaast ontvingen zij en de andere cliënten van Gemiva financiële ondersteuning van:

Schenking

Wilt u ons eenmalig een schenking doen? Dat kan! U maakt zo extra's mogelijk voor mensen met een beperking.

U kunt uw schenking overmaken op rekeningnummer NL47 RABO 0375 3031 70 van de Gemiva-SVG Groep, onder vermelding van de locatie waarvoor de gift bestemd is en uw naam en adres. Gemiva heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad van Bestuur via het centrale telefoonnummer 0182 57 58 00.

ANBI

Gemiva is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-status betekent onder meer dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Ook voor andere zaken zoals het aanstellen van vrijwilligers met een uitkering is de ANBI-status van Gemiva belangrijk. Over de belastingtechnische aspecten kun je de website van de Belastingdienst raadplegen met de zoekterm ANBI.

Gegevens voor ANBI

Naam: Stichting Gemiva-SVG Groep
RSIN/Fiscaal nummer: 8060 98 351

Contactgegevens

Gemiva
Postbus 604, 2800 AP Gouda (postadres)
Bleulandweg 1b, 2803 HG Gouda (bezoekadres)
Email: secretariaat@gemiva-svg.nl
Website: www.gemiva.nl

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Beleidsplan

Ons Meerjarenperspectief 2022-2025 geeft aan hoe wij onze maatschappelijke functie ten behoeve van kwetsbare burgers inhoud geven. Het is echter geen specifiek ‘fondsenwervingsplan’.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Gemiva voldoet aan de normen van de CAO Gehandicaptenzorg en – voor wat betreft bestuurders en toezichthouders – de Wet Normering Topinkomens. De bestuurders en de toezichthouders worden niet separaat beloond voor ‘fondsenwervende activiteiten’.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van Gemiva is als volgt geformuleerd: “De stichting heeft tot doel het verlenen van zorg en diensten, in de meest ruime zin des woords, aan mensen met een handicap. De te verlenen zorg en diensten dienen de cliënten in staat te stellen een eigen leven te leiden in de samenleving zoals anderen, geaccepteerd door anderen en met anderen.”

Verslag van activiteiten

Ieder jaar geven we een jaarverslag uit. Je kunt ons meest recente jaarverslag inzien. Daarin is ook onze jaarrekening/financiële verantwoording opgenomen.