Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Stichting Marjan

De activiteiten van de stichting beperken zich tot het beheren van vermogen en het doen van uitkeringen. Deze uitkeringen bestaan uit maximaal 90% van het ontvangen dividend en/of de rente.

Meer over Stichting Marjan

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht het vermogen van de Stichting Marjan te beheren, waar mogelijk te vergroten en 90% van het bruto dividend en/of 90% van de bruto renteopbrengsten over te maken aan Gemiva.

Financieel / ANBI overzicht 2018

Bestuursleden
  • de heer A.G. de Boer, voorzitter
  • de heer H. van Putten, penningmeester
  • de heer E.J. de Vogel, secretaris
  • mevrouw H. Bergvelt-Broens

De bestuursleden ontvangen geen loon, vakantiegelden, onkostenvergoeding of wat voor bevoordeling dan ook. De stichting heeft geen medewerkers.

Onze gegevens zijn: RSI/Fiscaal nummer 8088.1.441

Lees ook de statutenwijziging van 28 november 2014.

Financiƫn

Het financiƫle overzicht wordt jaarlijks op de website gepubliceerd. De uitgaven zijn het uitkeren van 90% van de bruto ontvangen rente en/of het bruto dividend aan de in de statuten vermelde stichting; verder alleen de bankkosten en de kosten van de Kamer van Koophandel.

Een prognose van de ontvangsten en/of uitgaven is moeilijk te geven; deze zijn sterk afhankelijk van de ontvangen rente en de dividenden.

ANBI jaaroverzicht 2015

Financieel overzicht van 2015

ANBI jaaroverzicht 2014

Financieel overzicht van 2014