Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacy

Privacystatement

Bij Gemiva verwerken we veel persoonlijke informatie over cliënten. Dat is noodzakelijk om goede zorg en ondersteuning te bieden. Als werkgever hebben we ook persoonlijke gegevens van medewerkers en vrijwilligers nodig. Met al die informatie gaan we zorgvuldig en met respect voor de privacy om. Onze visie op de bescherming van deze persoonsgegevens lees je in ons Privacystatement.

Privacyreglement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) bepaalt waaraan we ons moeten houden bij het beschermen van persoonsgegevens. In een privacyreglement hebben we vastgelegd hoe wij ons aan onze verplichtingen houden en wat de rechten zijn van bij ons geregistreerde personen (cliënt, vertegenwoordiger, verwant, medewerker, vrijwilliger of derde).

Heb je vragen? Stel die dan per mail aan secretariaat@gemiva-svg.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Door onze omvang en de vaak gevoelige aard van de persoonlijke gegevens die wij registreren en verwerken, zijn wij verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (fg) aan te stellen. Die moet er binnen onze organisatie op toezien dat wij zorgvuldig en conform de regels met die verwerking omgaan.

Onze fg heet Dirk van de Star en hij is bereikbaar via fg@gemiva-svg.nl. Je kunt hem ook een brief schrijven: Functionaris Gegevensbescherming Gemiva, Postbus 604, 2800 AP Gouda. Zijn telefoonnummer is (0182) 57 58 00.

Register van verwerkingen

De AVG schrijft voor dat organisaties die persoonsgegevens verwerken een register van verwerkingen bijhouden.

In ons register van verwerkingen laten we zien welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en wie deze gegevens mogen zien.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen om (tijdelijk) gegevens op te slaan. De website van Gemiva gebruikt cookies om gebruikersstatistieken te registreren in Google Analytics. Hiermee kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en verbeteringen doorvoeren.

Deze website

  • heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • heeft 'gegevens delen' uitgezet.

Cookies op deze website worden ook gebruikt om filmpjes te kunnen tonen op onze website of te zorgen dat u informatie kunt delen op sociale media, zoals Twitter en Facebook.