Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (nah) is schade aan de hersenen die is ontstaan in de loop van het leven. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct (tia, cva), ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding, ziekte of operatie. Bij Gemiva hebben we veel ervaring met de begeleiding en behandeling van mensen met hersenletsel.

Expertise van ervaringsdeskundigen

Onze cliënten weten heel goed wat voor hen belangrijk is. Gemiva vindt deze expertise heel belangrijk en waardevol. In de boekjes ‘Hoofdbrekens’ en ‘Mantel Zorgen’ lees je de verhalen van onze ervaringsdeskundigen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Hoofdbrekens

Behandeling, begeleiding en ondersteuning

Een zo goed en gewoon mogelijk leven. Dat is wat we bij Gemiva willen voor onze cliënten. Dat ‘gewone leven’ is echter compleet veranderd als je verder moet leven met de gevolgen van hersenletsel. Met de cliënt en zijn naasten zoeken we naar mogelijkheden om toch zo dicht mogelijk bij een goed en gewoon bestaan te komen. Ons zorgprogramma Mensen met niet-aangeboren hersenletsel helpt ons om deze cliënten optimale zorg en ondersteuning te geven.

Gemiva biedt verschillende vormen van ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH):

  • Lotgenotencontact
  • NAH-lunch
  • Dagbesteding
  • Begeleiding thuis (ambulante dienst)
  • Behandeling (Hersenz, Afasiecentrum)
  • Respijtzorg
  • Woonvoorzieningen.
Onze NAH-locaties
Hier begrijpen ze mijn worsteling in het wennen aan mijn nieuwe ik. Ze geven me weer handvatten om verder te kunnen en de moed niet te verliezen. - Loes van 't Sant
Hersenz Loes

Lotgenotencontact

Gemiva organiseert op verschillende plaatsen in Zuid-Holland bijeenkomsten voor mensen met hersenletsel. Je kunt elkaar daar in een rustige omgeving ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Waar kan ik terecht?

Hersenz: verder met hersenletsel

Hersenz is een behandelprogramma op maat voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. De behandeling is er voor mensen die klaar zijn met revalidatie. Het behandelprogramma leert je omgaan met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Ook is er aandacht voor verliesverwerking.

Het programma wordt door 12 zorgorganisaties landelijk aangeboden. Gemiva is er daar één van, met behandellocaties in Leiden, Gouda en Dordrecht.


Hersenz logo