Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

Moeilijk verstaanbaar gedrag

De groep mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (mvg) is zeer divers. Wat zij gemeen-
schappelijk hebben, is dat ze gedrag laten zien dat:

 • moeilijk te verstaan (begrijpen) is;
 • de omgeving als problematisch ervaart.

Dit kan er zo uitzien:

 • agressie, met woorden of lichamelijk, gericht op spullen of mensen;
 • zichzelf verwonden;
 • gedrag dat naar binnen gericht is, bijvoorbeeld extreem teruggetrokken gedrag.
Moeilijk verstaandbaar gedrag

We zien dit gedrag als uiting van iets wat dieper ligt bij de cliënt. We reageren dan ook het liefst zo min mogelijk op het gedrag zelf. Wij zoeken naar wat iemand nodig heeft om zich goed te voelen. Dit doen we door de cliënt zo veel mogelijk:

 • eigen regie te geven;
 • vrijheid te bieden;
 • de vraag achter het gedrag van de cliënt te achterhalen.

Samenwerken met de cliëntvertegenwoordiger

Wij vinden het belangrijk samen op te trekken met de cliëntvertegenwoordiger (vaak ouders of verwanten), als de cliënt dit ook een goed idee vindt. Zij zijn voor ons een cruciale samenwerkingspartner in de zoektocht naar wat werkt voor de cliënt.

Intern support team

Gemiva heeft een Intern Support Team. Dit team met experts denkt mee bij moeilijk verstaanbaar gedrag en geeft advies. Dit team wordt breed binnen Gemiva ingezet. Zo kunnen we kennis en expertise over deze cliënten Gemiva-breed delen.

Onderzoek

We doen binnen Gemiva graag mee met nieuwe onderzoeken en projecten om de zorg voor onze cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag te verbeteren. We werken mee aan de normering van een nieuw diagnostisch instrument voor sociale redzaamheid. We hebben meegedaan aan een onderzoek naar de invloed van voedingssupplementen op moeilijk verstaanbaar gedrag. We werken met de ‘slimme sok’. Een sok die signalen van stress afleest van het lichaam. De begeleider weet zo eerder of de cliënt stress heeft en kan daarop reageren.

‘Wij gaan voor een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.’

Gemiva Training ‘Begeleiders in Beeld’

Gemiva heeft met Rino de verkorte training ‘Begeleiders in Beeld’ ontwikkeld. De training is uniek in Nederland. De begeleider heeft invloed op moeilijk verstaanbaar gedrag en levert een belangrijke bijdrage aan het gevoel van veiligheid bij de cliënt. In deze training leer je kijken naar wie je bent als begeleider en wat de invloed is van jouw gedrag op de cliënt.
Daarnaast kunnen teams een training Veilig Verder volgen. Hier leer je veilig en praktisch handelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag. We zetten video interactiebegeleiding in om de dagelijkse begeleiding van cliënten beter te laten aansluiten bij hun behoeften.

Een unieke puzzel

De kwaliteit van leven is ons uitgangspunt. Wij zorgen voor een huiselijke plek waar de cliënt zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Het in kaart brengen van de voor de cliënt belangrijke behoefte is van groot belang. We kijken goed naar:

 • wie de cliënt is als persoon;
 • in welke ontwikkelingsfase die zich bevindt;
 • wat diens sterke en zwakke kanten zijn;
 • welke factoren positief of negatief van invloed zijn op het gedrag.

Als de omgeving van de cliënt hem of haar leert begrijpen, kan het moeilijk verstaanbaar gedrag ook minder worden.

Samenwerken

We werken multidisciplinair. De persoonlijk begeleider heeft hierin de regie. Het begeleidingsteam, de locatiemanager en, op de woning, de gedagsdeskundige zijn standaard betrokken. De gedragsdeskundige is standaard betrokken bij bewoners van de woonlocaties. Bij het vaststellen van de begeleidingslijnen voor de cliënt neemt de gedragskundige ook vragen vanuit nachtzorg en dagactiviteiten mee. Afhankelijk van de vraag van de cliënt en van de indicatie kunnen we anderen betrekken zoals:

 • artsen (AVG);
 • bewegingsagogie;
 • ergotherapie;
 • fysiotherapie;
 • logopedie;
 • spelagogiek;
 • veilig verder;
 • video interactie begeleiding.

De omgeving afstemmen op wat de cliënt nodig heeft
We werken met het zorgprogramma ‘Moeilijk Verstaanbaar Gedrag’. Verschillende collega’s zijn expert in specifieke methodieken. Zo hebben we onze gereedschapskist gevuld met keuzemogelijkheden die we kunnen inzetten. Het belangrijkste is dat de omgeving de cliënt begrijpt en aansluit bij wat die nodig heeft.

Bekijk ook ons zorgprogramma