Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wensenfonds Swetterhage

Ons doel

De stichting Wensenfonds Swetterhage heeft als doel activiteiten mogelijk te maken die voor de bewoners van Swetterhage de levensvreugde bevorderen. Activiteiten waarvoor geen vergoeding van de overheid mogelijk is, zoals speciale uitzendingen van Swetterhage TV, het zomerfeest en de kerstreis. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de uit het fonds gefinancierde duofietsen. Het Wensenfonds wil een financiële bijdrage leveren, zodat Swetterhage ze ook in de toekomst kan voortzetten.

Over Wensenfonds

Het Wensenfonds werd op 9 april 1984 opgericht als onafhankelijke organisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die daarvoor geen (onkosten) vergoeding ontvangen. Het Wensenfonds verzamelt financiële middelen uit onder meer donaties, subsidies, geldelijke acties, schenkingen of legaten en erfstellingen. Bekijk de brochure om te zien wat het Wensenfonds inmiddels heeft gerealiseerd.

Meer informatie over Wensenfonds

Onze gegevens

Bank: IBAN NL86ABNA0495055972
RSIN: 804042482

Werkwijze

Iedereen die op Swetterhage werkt met de bewoners, kan een verzoek indienen voor een bijdrage door het Wensenfonds. Dit moet wel middels het in overleg met Gemiva samengestelde “aanvraagformulier voor een bijdrage door het Wensenfonds”.

Dit formulier is verkrijgbaar bij de coördinator van het vrijwilligerswerk op Swetterhage die je desgewenst helpt bij het invullen. Vervolgens gaat het formulier via de regiodirecteur naar het Wensenfonds dat de aanvraag beoordeelt en een besluit neemt.Bij de besluitvorming wordt onder andere gelet op het volgende:

  • Heeft de overheid voor het gevraagde geen geld aan Gemiva gegeven?
  • Hoe groot is de groep van bewoners die hier plezier van heeft?

Als je donateur wilt worden, verzoeken wij je om dat per mail aan ons te laten weten via wensenfonds.swetterhage@gmail.com. In de mail graag vermelding van:


naam;
adres;
postcode + woonplaats;
IBAN nummer.

Beleidsplannen

Jaarlijks maakt de Stichting Wensenfonds Swetterhage een beleidsplan op, met onder meer informatie over de doelstelling, het beleid en de samenstelling van het bestuur.

Schenkingen

Het Wensenfonds heeft al vele faciliteiten en activiteiten mogelijk gemaakt. In totaal heeft het Wensenfonds al ruim 1 miljoen euro geschonken! Op deze pagina kun je een aantal schenkingen vinden.

Beweging ondersteunende apparaten voor buiten en binnen
Op de fiets stappen kan niet iedereen zelfstandig. Met de elektrische duofiets trekken de bewoners van Swetterhage erop uit. En omdat binnen bewegen ook belangrijk is, worden de bewoners een handje geholpen met de door het Wensenfonds geschonken Motomed.

Tovertafel
Een tovertafel is een spelconcept waarbij lichtanimaties op een tafel worden geprojecteerd. Deze lichtprojecties zijn interactief. Ze reageren dus op de bewegingen van de handen en armen van de cliënten. De tovertafel stimuleert fysieke activiteiten en sociale interactie door het samenspel tussen de cliënten.

Acticomm
Ook de Acticomm kregen we van het Wensenfonds. De Acticomm is een speciale computer voor mensen waarbij 'normaal computeren' niet lukt. Veel bewoners van Swetterhage​ zijn er heel blij mee!

Vernieuwing geluidsinstallatie en verlichting podiumzaal SwetterhageDe podiumzaal op Swetterhage wordt gebruikt voor de wekelijkse disco, volksdansen, carnaval, de
3-oktoberviering en optredens van artiesten. Bewoners vieren er met elkaar feest. Na de verbouwing was ook de geluidsinstallatie toe aan vervanging, het Wensenfonds financiert mee.

Abonnement Blijdorp
Ieder jaar bezoeken bewoners van Swetterhage de dierentuin. Met een door het Wensenfonds geschonken abonnement wordt een bezoek voor veel bewoners mogelijk gemaakt.

Jaarverslagen Wensenfonds

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014

ANBI overzicht 2023
ANBI overzicht 2022
ANBI overzicht 2021
ANBI overzicht 2020
ANBI overzicht 2019
ANBI overzicht 2018

ANBI overzicht 2017

ANBI overzicht 2016

Je kunt ook de statuten inzien.

ANBI Status Wensenfonds Swetterhage

De Stichting Wensenfonds Swetterhage van Gemiva is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI Publicatieplicht 2022
ANBI Publicatieplicht 2021

ANBI Publicatieplicht 2020


Word donateur

Als je donateur wilt worden van Wensenfonds Swetterhage verzoeken wij je om dat per mail aan ons te laten weten. Dit kan via wensenfonds.swetterhage@gmail.com. In de mail graag vermelding van: - naam; - adres; - postcode + woonplaats - IBAN nummer.