Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wensenfonds Swetterhage

Ons doel

De stichting Wensenfonds Swetterhage heeft als doel activiteiten mogelijk te maken die voor de bewoners van Swetterhage de levensvreugde bevorderen. Activiteiten waarvoor geen vergoeding van de overheid mogelijk is, zoals speciale uitzendingen van Swetterhage TV, het zomerfeest en de kerstreis. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de uit het fonds gefinancierde duofietsen. Het Wensenfonds wil een financiële bijdrage leveren, zodat Swetterhage ze ook in de toekomst kan voortzetten.

Over Wensenfonds

Het Wensenfonds werd op 9 april 1984 opgericht als onafhankelijke organisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die daarvoor geen (onkosten) vergoeding ontvangen. Het Wensenfonds verzamelt financiële middelen uit onder meer donaties, subsidies, geldelijke acties, schenkingen of legaten en erfstellingen. Bekijk de brochure om te zien wat het Wensenfonds inmiddels heeft gerealiseerd.

Meer informatie over Wensenfond

Onze gegevens

Bank: IBAN NL86ABNA0495055972
RSIN: 804042482

Werkwijze

Iedereen die op Swetterhage werkt met de bewoners, kan een verzoek indienen voor een bijdrage door het Wensenfonds. Dit moet wel middels het in overleg met Gemiva samengestelde “aanvraagformulier voor een bijdrage door het Wensenfonds”.

Dit formulier is verkrijgbaar bij de coördinator van het vrijwilligerswerk op Swetterhage die je desgewenst helpt bij het invullen. Vervolgens gaat het formulier via de regiodirecteur naar het Wensenfonds dat de aanvraag beoordeelt en een besluit neemt.Bij de besluitvorming wordt onder andere gelet op het volgende:

  • Heeft de overheid voor het gevraagde geen geld aan Gemiva gegeven?
  • Hoe groot is de groep van bewoners die hier plezier van heeft?

Als je donateur wilt worden, verzoeken wij je om dat per mail aan ons te laten weten via wensenfonds.swetterhage@gmail.com. In de mail graag vermelding van:


naam;
adres;
postcode + woonplaats;
IBAN nummer.

Beleidsplannen

Jaarlijks maakt de Stichting Wensenfonds Swetterhage een beleidsplan op, met onder meer informatie over de doelstelling, het beleid en de samenstelling van het bestuur.

Schenkingen

Het Wensenfonds heeft al vele mooie spullen en bedragen gedoneerd. In totaal heeft het Wensenfonds al ruim 1 miljoen euro gedoneerd! Op deze pagina kun je een aantal schenkingen vinden.

Boodschappenbox

Een pak hagelslag, een brood en twee pakken melk... Even een boodschapje doen is niet voor iedereen eenvoudig. Zeker niet als je een verstandelijke beperking hebt. Om de bewoners van woon- en leefgemeenschap Swetterhage te helpen, is de boodschappenbox ontwikkeld. Een fijn hulpmiddel waarmee bewoners nu zélf de boodschappen voor de woning kunnen halen.

De boodschappenbox bestaat uit een boodschappenboekje (een fotomapje) en een aantal standaard foto’s van producten die beschikbaar zijn in het winkeltje van Swetterhage. Daarnaast bevat de box fiches die te bevestigen zijn met klittenband. De begeleider kan, eventueel samen met de bewoner, de foto’s in het mapje stoppen van de producten die moeten worden gekocht. Met de fiches kan worden aangegeven hoeveel stuks er van een product nodig zijn. Bewoners kunnen zo tijdens het boodschappen doen heel duidelijk zien wat zij moeten hebben.

De boodschappenbox was er niet gekomen zonder financiering van het Wensenfonds Swetterhage.

Tovertafel

In 2016 heeft het Wensenfonds Swetterhage de tovertafel geschonken. Een tovertafel is een spelconcept waarbij lichtanimaties op een tafel worden geprojecteerd. Deze lichtprojecties zijn interactief. Ze reageren dus op de bewegingen van de handen en armen van de cliënten. De tovertafel stimuleert tot fysieke activiteiten en sociale interactie door het samenspel tussen de cliënten.

Acticomm

Ook de Acticomm kregen we van het Wensenfonds Swetterhage. De Acticomm is een speciale computer voor mensen waarbij 'normaal computeren' niet lukt. Veel bewoners van Swetterhage​ zijn er heel blij mee!

Jaarverslagen Wensenfonds

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

ANBI overzicht 2020

ANBI overzicht 2019

ANBI overzicht 2018

ANBI overzicht 2017

ANBI overzicht 2016

Controleverklaring van de accountant

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen


Je kunt ook de statuten inzien.

ANBI Status Wensenfonds Swetterhage

De Stichting Zakenvrienden van Gemiva is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Word donateur

Als je donateur wilt worden van Wensenfonds Swetterhage verzoeken wij je om dat per mail aan ons te laten weten. Dit kan via wensenfonds.swetterhage@gmail.com. In de mail graag vermelding van: - naam; - adres; - postcode + woonplaats - IBAN nummer.