Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Word vrijwilliger

Wat kun je als vrijwilliger doen?

Je kunt verschillende soorten vrijwilligerswerk doen:

  • koken met en voor bewoners van een woonlocatie;
  • mensen op weg helpen op de computer;
  • mee gaan zwemmen of winkelen;
  • klussen of tuinieren in en rond één van onze locaties;
  • regelmatig op de koffie komen, met iemand gaan fietsen of wandelen, of een avondje gaan stappen;
  • meehelpen tijdens een zomerfeest of open dag;
  • je vak of ambacht overdragen aan de mensen die in een activiteitencentrum werken.


Heb je iets te bieden wat niet bij onze vacatures staat? Ook dan maken we graag kennis met jou.Neem contact met ons op info.vrijwilligers@gemiva-svg.nl.

Wat verwachten wij van jou?

Enthousiasme en betrokkenheid! Je bepaalt zelf hoe en hoe vaak je als vrijwilliger in actie komt. We maken hierover afspraken en we rekenen daarna op jou. Gaandeweg kunnen we de afspraken bijstellen.We vinden het belangrijk dat je bij je vrijwilligerswerk handelt vanuit de visie en waarden van Gemiva. Daarnaast vragen we van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag. De kosten hiervan betalen wij.

Samenwerking

De afspraken die we aan het begin van onze samenwerking met jou als vrijwilliger maken, leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers.
Bekijk een voorbeeld van deze samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers.

Je hebt bij Gemiva een vaste contactpersoon die je inwerkt en begeleidt. Je kunt bij hem of haar terecht bij vragen, problemen of onduidelijkheden. Je vaste contactpersoon zal ook zelf contact met je opnemen om te horen hoe het gaat.

Als je scholing nodig hebt om je vrijwilligerswerk goed te kunnen doen, kun je dit bespreken met je vaste contactpersoon. Hij of zij gaat dan na hoe we tegemoet kunnen komen aan jouw vraag.

Gaat er iets niet goed? Bespreek dit dan met je contactpersoon.Wij horen het graag als wij dingen beter of anders kunnen doen. Omgekeerd kun je erop rekenen dat wij het eerlijk met jou bespreken als we zien dat iets niet goed gaat.

Vergoedingen en verzekering

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers van 21 jaar of ouder: in 2024 krijgen zij een
vergoeding van maximaal 5,50 euro per uur, tot een maximum van 210 euro per maand en tot een maximum van 2.100 euro per jaar. Zowel de vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

Vrijwilligers jonger dan 21 jaar: in 2024 krijgen zij een vergoeding van maximaal 3,25 euro per uur, tot een maximum van 210 euro per maand en tot een maximum van 2.100 euro per jaar. Zowel de vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

De vrijwilliger ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Als de vrijwilliger niet per uur wordt uitbetaald, dan mag de vergoeding in 2024 maximaal 210 euro per maand en 2.100 euro per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet.

LET OP:
de maximale vergoedingen zijn inclusief reis- en onkostenvergoeding!

Vergoedingen

Reiskostenvergoeding
Je kunt reiskosten die je maakt bij ons declareren. We vergoeden op dit moment 31 cent per kilometer (dat tarief wordt elk halfjaar bijgesteld in lijn met de brandstofprijs) of de OV-kosten die je gemaakt hebt. Je kunt declareren met het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties.

Stuur het declaratieformulier per mail naar:
crediteurenadministratie@gemiva-svg.nl

of per post naar

Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA

of

Postbus 604
2800 AP GOUDA

Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.

Onkostenvergoeding
Je kunt ook je onkosten die je voor je vrijwilligerswerk maakt declareren. Overleg met je vaste contactpersoon voordat je de onkosten gaat maken.Je kunt het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties gebruiken.

Stuur het declaratieformulier per mail naar:
crediteurenadministratie@gemiva-svg.nl

of per post naar

Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA

of
Postbus 604
2800 AP GOUDA

Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.

Bezoekvrijwilliger
Ben je bezoekvrijwilliger? Dan kun je een vergoeding voor reiskosten ontvangen wanneer de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger dit goedkeurt. Een dergelijke vergoeding komt ten laste van de cliënt.Je kunt hiervoor het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties gebruiken. Je kunt reiskosten dus alleen op deze manier declareren als dit met de bewoner of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger is afgesproken. Op het formulier moet ook het cliënt-nummer van de cliënt uit Ons Dossier worden ingevuld. Dit nummer kun je navragen bij je vaste contactpersoon.

Stuur het declaratieformulier per mail naar:
crediteurenadministratie@gemiva-svg.nl

of per post naar

Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA

of

Postbus 604
2800 AP GOUDA

Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.

Verzekeringen

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en een (aanvullende) ongevallenverzekering voor je afgesloten. Deze verzekeringen gelden voor de tijden dat je vrijwilligerswerk doet voor Gemiva.

Vertrouwenspersonen medewerkers en vrijwilligers

Het kan gebeuren dat je tijdens je werk te maken krijgt met moeilijke situaties waarin je niet weet wat je moet doen. Soms lukt het niet om aan betrokkene(n) of je vrijwilligerscoördinator te vertellen wat je dwars zit. In dat geval kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Met een vertrouwenspersoon kun je openhartig en in vertrouwen over moeilijke situaties praten. De vertrouwenspersonen gaan absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met jouw toestemming kunnen zij met derden (leidinggevenden, collega’s, Raad van Bestuur) spreken over wat jij hebt verteld.

Je kunt per mail contact opnemen vertrouwenspersonen@gemiva-svg.nl

Vraag een vrijwilligersaccount aan

Ben je vrijwilliger bij ons? Vraag dan een account voor Portaal. Daar vind je veel informatie over zorginhoudelijke thema's en heb je toegang tot interne nieuwsberichten.

Stuur een mail naar info.vrijwilligers@gemiva-svg.nl en geef aan op welke locatie je vrijwilliger bent. De verantwoordelijke op die locatie krijgt het verzoek je aanvraag goed te keuren. Als die goedkeuring bij ons binnen is, activeren we je account. Vanaf dat moment kun je inloggen, informatie raadplegen en delen.