Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Financiering van zorg

Beschikking en indicatis

Om zorg betaald te krijgen is er een indicatie of beschikking nodig. Er is een onderscheid op grond van verschillende financieringen:

  • de Wet langdurige zog (Wlz);
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • de Jeugdwet (JW).


Indicatie via de Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kan rechtstreeks een aanvraag voor een Wlz-indicatie ingediend worden. Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. De Wlz heeft betrekking op levenslange 24-uurs zorg/nabijheid in een instelling of in de thuissituatie.

Beschikking via de Jeugdwet en Wmo

De Jeugdwet is voor jeugdigen, mensen onder de 18 jaar, die zorg of begeleiding nodig hebben. De Wmo is er voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar en zorg of begeleiding nodig hebben. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten.

Financieringsvormen

Het zorgkantoor betaalt de financiering uit de Wlz. De gemeenten betalen de zorg uit de Wmo en Jeugdwet. Er zijn verschillende financieringsvormen: Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB).

Zorg in Natura (ZIN)

Zorg In Natura is de meest voorkomende financieringsvorm, zowel bij Wlz, Wmo als Jeugdwet. Bij ZIN worden de facturen van de geboden zorg rechtstreeks door het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente betaald. Dit is mogelijk omdat er tussen Gemiva en het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente van tevoren afspraken zijn gemaakt over de te leveren zorg. Het gaat daarbij over tarieven, geldige indicatie of beschikking en aantallen eenheden per week of per maand. De cliënt hoeft hierover dus geen administratie te voeren.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Gemiva levert geen zorg op basis van PGB.