Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Afasiecentra geven afasiebehandeling van Hersenz

De afasiebehandeling in onze afasiecentra in Den Haag en Leiderdorp wordt sinds dit najaar verzorgd door Hersenz. Dit is een landelijk erkend behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De afasiebehandeling biedt mensen met taalproblemen als gevolg van hersenletsel een kans op verbeterde communicatie.

Het afasiecentrum is er voor mensen die ondanks revalidatie en logopedie blijvende beperkingen hebben in hun taalvaardigheid. Het centrum helpt hen hun sociale activiteiten weer op te pakken. Denk hierbij aan het maken van een praatje met de buurman, het doen van boodschappen of het versturen van een e-mail.
Persoonlijke doelen

De behandeling is gefocust op het werken aan persoonlijke doelen op het gebied van communicatie, verliesverwerking en energiebalans. Dit gebeurt zowel in kleine groepen als in 1-op-1-gesprekken. De behandeldagen zijn op woensdag en vrijdag, van 10.00 tot 14.45 uur. De deelnemers krijgen ook psychomotorische therapie.

Interdisciplinair

Het interdisciplinaire behandelteam bestaat uit professionals zoals een regiebehandelaar (GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist), groepstrainer afasie, cognitief behandelaar, psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut. Het programma heeft niet alleen een landelijk keurmerk dat alle zorgverzekeraars erkennen, maar valt ook binnen het basispakket van zorgverzekeringen. Geïnteresseerden hebben een verwijzing van hun huisarts nodig om deel te nemen.

Gespecialiseerde dagactiviteiten

Buiten de afasiebehandeling biedt het afasiecentrum gespecialiseerde dagactiviteiten voor mensen met afasie. Er zijn diverse activiteitengroepen, zoals de communicatiegroep, schrijf- en leesgroep, muziekgroep en vele anderen. Deze activiteiten worden begeleid door in afasie gespecialiseerde deskundigen.

Neem een kijkje in de keuken van het afasiecentrum in Den Haag: