Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

David Gast promoveert op onderzoek naar invloed van voedingssupplementen op gedrag

Vandaag promoveerde David Gast aan de Universiteit Leiden. Hij heeft onderzoek gedaan naar het effect van voedingssupplementen op agressief gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Kunnen voedingssupplementen worden ingezet om agressie te verminderen? David Gast werkt inmiddels fulltime als onderzoekers. Hij was van 2000 tot 1 december 2022 in dienst bij Gemiva, onder andere als woonbegeleider bij Boerderij Gouda.

Cliënten en medewerkers van Gemiva hebben een grote bijdrage aan het onderzoek geleverd, met 77 van de in totaal 185 onderzoekstrajecten. Daarnaast heeft David bij Gemiva een focusgroeponderzoek gedaan naar de acceptatie van supplementen als interventie voor moeilijk verstaanbaar gedrag.

Onderzoek

De onderzoeksgroep bestond uit mensen van tussen de 12 en 40 jaar die in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking wonen of dagbesteding ontvangen, en agressief gedrag vertonen. De deelnemers kregen dagelijks een voedingssupplement, of een placebo, en agressie-incidenten werden dagelijks gemeten.

Corona en de conclusies

“We vonden geen significant verschil tussen het gemiddelde aantal agressie-incidenten in de actieve- en placebogroep”, antwoordt David als we hem vragen naar de resultaten. “Helaas brak de COVID-19-pandemie uit toen het onderzoek liep. Mogelijk hebben de coronamaatregelen effect gehad op de uitkomsten. Het zou daarom wenselijk zijn dit onderzoek nog eens te doen, zonder zo’n grote verstorende factor. De onderzoeken die we nu gedaan hebben, leveren in ieder geval te weinig bewijs om voedingssupplementen grootschalig in te zetten bij mensen met een verstandelijke beperking en agressief gedrag. Wel vonden we een vermindering van ongeveer 25% agressie als we de begin- en eindmetingen met elkaar vergeleken, maar dit was zowel in de placebo-, als in de supplementengroep. Dat kan onder andere aan het placebo-effect hebben gelegen en wijst erop dat het meedoen aan het onderzoek over het algemeen een gunstig effect had op het gedrag van de deelnemers.”

Download proefschrift

Wil je het hele onderzoek lezen?

Meer ondersteuning nodig voor gezonde voedingskeuzes

Tijdens zijn promotieonderzoek deed David een deelstudie naar de kwaliteit van voeding bij mensen met een verstandelijke beperking. “Die had een interessante uitkomst: de voedingskwaliteit bij de deelnemers met een verstandelijke beperking bleek lager dan die van de controlegroep met mensen zonder een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer ondersteuning nodig voor het maken van gezonde voedingskeuzes. Daarvoor is binnen een zorgorganisatie meer nodig dan een cursus. Voeding is jammer genoeg vaak een onderwerp dat maar tijdelijk in de belangstelling staat. Een gezonde leefstijl zou verankerd moeten zijn in de missie van een zorgorganisatie en onderdeel moeten zijn van de taakomschrijving van begeleiders.”

Onderzoek leefstijl

Met onderzoek naar die gezonde leefstijl gaat David verder in zijn baan als onderzoeker bij de Hogeschool Leiden. “We zijn nu bezig met een actieonderzoek binnen Gemiva”, vertelt hij daarover. “We kijken we naar wat de behoeftes zijn van begeleiders bij het begeleiden van mensen met een lichte verstandelijke beperking op het gebied van leefstijl. Het doel is om een toolbox samen te stellen waar begeleiders een selectie van praktisch bruikbare instrumenten kunnen vinden.”

David Gast

David Gast werkte van 2000 tot 2022 bij Gemiva, als woonbegeleider bij Boerderij Gouda en top-coach bij de invoering van PlanCare 2.0. In 2016 kreeg hij vanuit Gemiva de ruimte om enkele uren per week te steken in de voorbereiding van zijn promotieonderzoek. Sinds 2017 werkt hij als fulltime onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Sinds 2021 werkt David als master thesisbegeleider bij Universiteit Leiden en als onderzoeker bij het lectoraat lvb en risicovolgedrag van Hogeschool Leiden. Zijn aanstelling bij Gemiva eindigt per 1 december 2022.