Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gemiva opnieuw HKZ-gecertificeerd

Gemiva is voorgedragen voor het HKZ-ISO certificaat 2019. In december 2022 ontving Gemiva de certificerende instelling LRQA. In vijf dagen tijd spraken drie auditoren met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de OR, de CMR en managers van het servicecentrum. Daarnaast bezochten de auditoren verschillende locaties. Ze spraken met regiodirecteuren, locatiemanagers en persoonlijk begeleiders. En ze hadden ruimschoots aandacht voor gesprekken met cliënten en verwanten.

De auditoren beoordeelden de primaire zorg als goed op orde. Ze schreven over ‘de grote mate van passie en gedrevenheid van auditees die bevlogen en trots vertellen over hun werkzaamheden’ en ‘de goede beheersing van primaire processen die conform afspraken worden uitgevoerd met veel aandacht voor de veiligheid van cliënten en medewerkers’.

Meer informatie en het HKZ-ISO certificaat 2019