Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ambulante Dienst Goeree-Overflakkee

In het kort

De medewerkers van de Ambulante Dienst Goeree-Overflakkee ondersteunen kinderen en ouders met een ontwikkelingsachterstand of een beperking.

We ondersteunen mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Soms is er sprake van bijkomende problematiek, zoals autisme of een gedrags- of psychiatrische stoornis. Ook mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving kunnen een beroep doen op de Ambulante Dienstverlening. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving van de cliënten. Bij kinderen kan ook begeleiding op de peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf en op school worden geboden.

Begeleiding

Ondersteuning van volwassenen

Met de juiste begeleiding willen we ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking hun leven zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vormgeven. De ondersteuning kan bestaan uit praktische, financiële, pedagogische en/of psychosociale hulp.

Ondersteuning van kinderen en hun ouders/begeleiders


We ondersteunen kinderen met een beperking en hun ouders en begeleiders/leerkrachten bij hun zorgtaak voor het kind. De invulling van de begeleiding loopt uiteen en hangt af van de mogelijkheden van het kind en de behoefte van het gezin.

De ambulante dienst kan ook opvoedondersteuning geven aan ouders die zelf een beperking hebben.

Ligging kantoor