Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ambulante Dienst Rotterdam Volwassenen

In het kort

Je wilt zo zelfstandig mogelijk leven. Op je eigen plek je eigen keuzes maken. Als je daar vanwege een beperking hulp bij nodig hebt, kun je terecht bij Gemiva. Onze ambulante begeleiders ondersteunen je. Bijvoorbeeld thuis of begeleiding bij zelfstandig wonen. De invulling van begeleiding is divers. Dat hangt af van je vragen en mogelijkheden.

Voor wie?

Ambulante Dienst Volwassenen is er voor volwassen uit de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (18 jaar en ouder) met:

  • Een lichamelijke beperking;
  • Niet-aangeboren hersenletsel.

Soms hebben mensen bijkomende problematiek, zoals autisme of een gedrags- of psychiatrische stoornis.

Ambulante Dienst Volwassenen Rotterdam heeft een samenwerking met Zorgsamen, waardoor wij cliënten vanuit de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor ambulante hulpverlening heb je een beschikking of indicatie nodig. Dit kan een beschikking via de gemeente zijn (Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo) of een indicatie via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz-indicatie kan in zorg in natura (zin) of met je persoonsgebonden budget (pgb) worden ingezet.

Heb je hier vragen over? Wil je weten wat er in jouw situatie van toepassing is? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie of beschikking? Stel je hulpvraag. Wij helpen je graag.

Begeleiding

Bij ambulante begeleiding krijg je één of meerdere uren per week begeleiding. Dit kan bij jou thuis zijn of bijvoorbeeld bij gesprekken die je moet voeren (bijvoorbeeld bij een gesprek in het ziekenhuis als inzet eigen netwerk niet mogelijk is).

We kunnen je ondersteunen bij het:

  • Indelen van de dag;
  • Beheren van financiën en administratie;
  • Aanvragen van hulpmiddelen;
  • In stand houden van het (sociale) netwerk;
  • Leren omgaan met beperkingen.

Je maakt met jouw persoonlijk begeleider je eigen plan van aanpak. Je bespreekt waar je tegen aan loopt. Je bepaalt zelf waar je aan wilt werken. Samen met je begeleiders kijk je naar wat goed gaat en wat beter kan.

Je begeleider

Je krijgt ondersteuning van één of meerdere vaste begeleiders. Zij hebben een mbo- of hbo-opleiding afgerond. Sommige medewerkers zijn nog in opleiding. Dan krijgen zij begeleiding van een ervaren professional. Als het nodig is, kunnen we een beroep doen op advies van andere deskundigen, zoals een gedragskundige. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers.

Ligging kantoor