Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Centrale Nachtzorg

In het kort

Bijdragen aan een veilige en gezonde nachtrust van cliënten. Met dat doel doet het team van de Centrale Nachtzorg iedere nacht zijn werk.
De Centrale Nachtzorg ondersteunt alle woningen op Swetterhage. Daarnaast maken ook Gemiva locaties buiten Swetterhage gebruik van deze dienst. Al deze locaties zijn aangesloten op het uitluistersysteem dat door de nachtdienst bewaakt wordt.

Team

Iedere nacht zijn er zes medewerkers bij de Centrale Nachtzorg. Minimaal één van de medewerkers is 1e deskundige, geschoold in de meest voorkomende medische handelingen. Eén medewerker werkt overdag met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. De andere medewerkers werken als begeleider. De medewerkers van de Centrale Nachtzorg hebben vaak jarenlange ervaring in de nachtdienst bij Gemiva. Zij kunnen zelfstandig bijzonderheden signaleren op het gebied van veiligheid, gezondheid, comfort en het welzijn van de cliënten.

Werkwijze

Het team van de Centrale Nachtzorg werkt van 21.45 uur tot 7.15 uur. Als onze dienst begint, starten we het uitluistersysteem en openen we de overdracht van de dagdienst. We lezen de e-mail en de informatie in ONS Dossier. Soms komen de collega’s van de dagdienst langs of bellen ze over bijzonderheden. Wanneer er een nieuwe cliënt op een woning is heeft de dagdienst altijd even persoonlijk overleg met de nachtdienst voor informatie overdracht.

Zorg aan het bed

Wij lopen in de nacht een kleine ronde over het terrein van Swetterhage. We verlenen dan geplande zorg: de zorg die standaard elke nacht gegeven wordt en is vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit verschilt van iemand naar het toilet brengen tot wisselligging geven of controle op diabetici. Verder werken we op afroep: de ongeplande zorg. Dit houdt in dat wij zorg leveren bij calamiteiten of wanneer een cliënt wakker wordt, een oproep doet (telefonisch of middels een knop) en/of ondersteuning nodig heeft.

Onverwachte situaties

Hoe de nacht verloopt, is niet te voorspellen. Er kunnen zich altijd onverwachte situaties voordoen. Wij doen elke nacht ons uiterste iedereen een veilige en gezonde nachtrust te geven.

Telefoonnummers Centrale Nachtzorg

Het algemene telefoonnummer van de Centrale Nachtzorg is 071 58 06 169. Is deze niet bereikbaar dan kun je 071 580 6215 proberen.

Uitluistersysteem

Met ons uitluistersysteem staan we in verbinding met de woningen die we ondersteunen. In de kamers zit een microfoontje dat geluid door kan geven naar onze uitluistercomputer. Zo kunnen we op afstand de kamers van cliënten inluisteren en over hen waken. We horen niet alles maar wel veel. Het systeem is continu bemand. Als het nodig is gaan we naar een cliënt toe of bellen we de slaapwacht of nachtdienst van de locaties buiten Swetterhage. Daar is de collega ter plaatse verantwoordelijk voor het geven van de zorg aan bed.

Het gebruik van het uitluistersysteem wordt afgestemd op iedere individuele cliënt. Het uitluistersysteem ondersteunt ook huisautomatisering, zoals een deurmelder, bewegingsmelder, een oproepknop of terugspraak. Deze extra middelen zijn soms nodig om risico’s te beperken. Het gebruik hiervan wordt altijd besproken met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider en gedragskundige. Omdat het uitluisteren van iemand zijn slaapkamer een grote inbreuk is op de privacy is het gesprek hierover van groot belang. We zijn altijd opzoek naar de balans tussen de veiligheid en de privacy van de cliënt. We handelen daarbij in overeenstemming met onze uitgangspunten en volgens de vastgestelde procedure.

Als er door een storing niet uitgeluisterd kan worden, wordt er direct actie ondernomen.

Ligging