Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Beukenoot

In het kort

De Beukenoot is een kleinschalig kinderdagcentrum in Zoeterwoude. De Beukenoot is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met autisme, veelal in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook is er sprake van een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

De kinderen die De Beukenoot bezoeken zijn tussen de en 10 en 18 jaar oud. Wanneer de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken, gaan we op zoek naar een passende vervolgplek voor de dagbesteding. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders/vertegenwoordigers van het kind.

Begeleiding

De Beukenoot bestaat uit 5 groepen van elk 5 tot 6 kinderen. Elke groep heeft minimaal twee begeleiders waaronder een persoonlijk begeleider en een groepsbegeleider. Ieder kind heeft zijn eigen persoonlijk begeleider. Wanneer nodig worden de kinderen individueel begeleid. We werken veel samen met woonlocatie Jakweide 115 en 117.

De Beukenoot maakt gebruik van deskundigen, zoals bijvoorbeeld een gedragsdeskundige, logopedist, AVG arts, bewegingsagoog.De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers. Jaarlijks lopen leerlingen en stagiaires van diverse opleidingen hun stage bij De Beukenoot.

begeleidings en behandelmethodes.

De Beukenoot biedt een warme, veilige omgeving waarin we de ontwikkeling van het kind stimuleren. Aan de hand van diverse observaties stellen we de hulpvraag vast. Op grond hiervan maken we een ondersteuningsplan. Dit plan is het uitganspunt bij de behandeling en begeleiding van het kind. Wij werken ontwikkelingsgericht en maken gebruik van Totale Communicatie. Hierbij gebruiken we verschillende communicatiemiddelen naast elkaar, zoals gesproken taal, gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, lichaamshouding en mimiek. Deze worden afgestemd op het communicatieniveau van het kind.

Binnen de Beukenoot werken we met verschillende begeleidings- en behandelmethodes. In overleg met de gedragsdeskundige en ouders wordt gekozen wat het beste aansluit bij het kind. Wij werken met de onderstaande methodes:

 • Geef Me De 5
 • PECS
 • Sherborne
 • Ervaar het maar
 • Speltraining
 • TEACHH
 • Affectief bewuste benadering
 • OntwikkelVolgModel (OVM)
 • Triple-C
 • ABA
 • Methode van Heijkoop
 • Gentle Teaching
Gebouw en omgeving

Het gebouw van De Beukenoot bevindt zich op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. De Beukenoot is 5 dagen per week open van 9.15 tot 15.15 uur. Wij zijn alleen gesloten op feestdagen.

In het gebouw zijn 5 groepsruimtes. Verder heeft de locatie de volgende faciliteiten:

 • Motoriekruimte
 • Eigen tuin aansluitend aan
 • Groepsruimte
 • Tovertafel
 • Individuele ruimtes
 • Snoezelkamer
 • Keuken volledig ingericht

Daarnaast maakt De Beukenoot gebruik van de faciliteiten op het terrein van Swetterhage (o.a zwembad en grote gymzaal).

Ligging