Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Meander

Is je tas ingepakt en heb je al je spullen mee? Soms neem je een knuffel mee, een foto van je familie of gewoon je eigen kussen. Het kan allemaal belangrijk zijn om het logeren zo prettig mogelijk te maken. Na een dag op school, kinderdagcentrum of activiteitencentrum kom je aan bij het logeerhuis. Samen pakken we je tas of koffer uit. Als je regelmatig komt, heb je vaak je eigen kamer. Als alles is uitgepakt, is het tijd voor een drankje en wat lekkers, of je kunt lekker uitrusten op je kamer met je eigen muziek.

In het kort

Ons logeerhuis Meander in Gouda biedt een ondersteunende omgeving voor thuiswonende kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Bij logeerhuis Meander geven we gezinnen de mogelijkheid om even op adem te komen. Een logeerperiode biedt een rustpauze, zodat ouders en verzorgers tijd voor zichzelf kunnen nemen, of voor anderen binnen het gezin.

Het logeerhuis is meer dan alleen een tijdelijke oplossing. Het biedt ook een kans voor logees om zich voor te bereiden op zelfstandig wonen. Het logeren gebeurt in steeds wisselende samenstellingen van logees. Bij het samenstellen van een logeerperiode wordt gekeken naar de ondersteuningsvraag van de logee.

Het plannen van de logeermomenten gebeurt per kwartaal, waarbij alle wensen worden afgestemd op de indicaties, logeersamenstellingen en ondersteuningsbehoeften. Uiteindelijk wordt de bevestiging van de logeeraanvragen door de locatie bepaald, om een goed afgestemde en ondersteunende ervaring voor alle logees te garanderen.

Voor wie?

Bij logeerhuis Meander komen dagelijks drie tot vier logees, en in het weekend verwelkomen we er zes. Bij het aanvragen van een logeerperiode wordt gekeken of de ondersteuningsbehoeften van de logee passen bij die van de andere logees. Hoewel we ons best doen om aan verschillende behoeften te voldoen, kunnen we niet altijd alle vragen op het gebied van gedrag of medische verzorging beantwoorden. Indien de ondersteuningsbehoeften van een logee in de loop van de tijd veranderen, wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheden binnen de groepssamenstelling.

Om in aanmerking te komen voor dagactiviteiten in Meander is een beschikking of indicatie nodig. Heb je hier vragen over? Wil je weten wat er in jouw situatie van toepassing is of heb je hulp nodig bij het aanvragen? Stel je hulpvraag. Wij helpen je graag.

Meld je aan

Begeleiding

Bij elk logeermoment wordt beoordeeld hoeveel begeleiding er nodig is, rekening houdend met de zorgzwaarte en het aantal logees. Gedurende de nacht is er een slaapdienst beschikbaar. Via een uitluistersysteem kan de Centrale Nachtzorg van Gemiva, indien nodig, de kamers uitluisteren en zo nodig een slaapdienst waarschuwen, om ervoor te zorgen dat de benodigde zorg direct kan worden geboden. Bij logeerhuis Meander is een gedragsdeskundige verbonden, die het team adviseert over de omgang met de logees.

Gebouw en omgeving

Logeerhuis Meander staat midden in de woonwijk Bloemendaal, grenzend aan Plaswijck in Gouda. In de buurt zijn winkelcentra en een kinderboerderij.

Er zijn tal van mogelijkheden om vanuit het logeerhuis te wandelen in een natuurlijke omgeving. Naast het logeerhuis staat een woning van Gemiva: Catshoven, waar medewerkers ondersteuning kunnen vragen bij calamiteiten.