Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

VG-poli

In het kort

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak terecht bij hun eigen huisarts. Soms willen zij advies van een Arts Verstandelijk Gehandicapten (Arts VG). Bijvoorbeeld omdat zij lichamelijke of psychische klachten anders ervaren dan mensen zonder een beperking. Dan kunnen zij terecht bij de VG-poli van Gemiva.

Artsen Verstandelijk Gehandicapten

Er werken drie Artsen VG bij de VG-poli. Speciale aandachtspunten van de Artsen VG zijn onder andere psychiatrische en gedragsproblematiek, epilepsie en complexe medische problematiek. De Arts VG adviseert aan de huisarts. Als het nodig is, verwijst hij door naar medisch specialisten en paramedici. Bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of diëtist.

Praktijkverpleegkundigen

Er werken drie praktijkverpleegkundigen bij de VG-poli. De praktijkverpleegkundigen kunnen worden ingezet als er bij een cliënt met onmiddellijke ingang een handeling moet worden verricht, waarvoor medewerkers moeten worden geschoold en geautoriseerd. De praktijkverpleegkundigen kunnen helpen de periode tot autorisatie te verkorten door snel en op maat scholing te bieden (locatiemanager meldt aan via Leren & Ontwikkelen) en door de handeling zelf uit te voeren bij de cliënt, zodat de inzet van thuiszorg tot een minimum kan worden beperkt.

Wie kunnen gebruik maken van de VG-poli?

De VG-poli is er voor alle cliënten van Gemiva met een WLZ-indicatie – verblijf mét en zonder behandeling.

Afspraak maken

Je kunt direct een afspraak maken met de VG-poli via 0182 57 59 79 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur). Voorafgaand aan het eerste consult vragen wij je om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kun je ingevuld terugsturen naar de VG-Poli via het formulier op onze website. Verwijsbrief huisarts

Cliënten met een WLZ-indicatie verblijf zonder behandeling hebben voor het maken van een afspraak met de Arts VG een verwijsbrief van de huisarts nodig. Je kunt direct na het maken van een afspraak de verwijsbrief van de huisarts uploaden via onderstaand formulier.

Contact
De VG-poli is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via:Telefoonnummer: 0182 57 59 79E-mail: vgpoli@gemiva-svg.nl Via het algemene nummer kom je in contact met de poli assistent. Hij/zij bepaalt waar en bij wie de vraag hoort en met welke urgentie de vraag beantwoord wordt.

Buiten kantoortijden
Heb je buiten kantoortijden een medische vraag of medische hulp nodig? Neem dan contact op met de huisartsenpost.

Juiste route
Volg de juiste route bij medische vragen. Bekijk deze flyer.

Financiering en verwijzing

Voor een bezoek aan de VG-poli heb je een verwijzing nodig van de huisarts of kinderarts. In deze brief beschrijft de arts jouw hulpvraag, klacht en medische voorgeschiedenis. Behandeling door de kinderarts in het ziekenhuis eindigt op 18-jarige leeftijd. De kinderarts draagt het medisch dossier over aan de arts VG, als dat nodig is. Financiering

Heb je een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en woon je bij een zorgorganisatie? Dan betaalt de zorgorganisatie. En anders declareert Gemiva de kosten via de Wet langdurige zorg.

Verwijsbrief uploaden

Upload hier de verwijsbrief van de huisarts

(Optioneel)