Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Vlechtbaan

In het kort

Op de Vlechtbaan in Leiderdorp zijn 6 driekamerwoningen die bewoond worden door cliënten van Gemiva. In de directe omgeving van de Vlechtbaan zijn nog 3 appartementen waar de begeleiding langskomt.
De appartementen zijn bedoeld voor ouders met een lichte verstandelijke beperking en hun kinderen. Om in aanmerking te komen voor een appartement met begeleid wonen is er een verblijfsindicatie (WLZ of WMO) van de ouder nodig. Het is dan ook de ouder die bij Gemiva in zorg is.

Begeleiding

Het team bestaat uit een locatiemanager, (persoonlijk) begeleiders en een gedragsdeskundige. Bij de begeleiding van de ouders ligt de nadruk op het ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen.
Ouders worden aangemoedigd om zo veel mogelijk zelf te doen en te leren. Overdag is begeleiding op de locatie aanwezig om tijdens geplande contactmomenten de ouder(s) te ondersteunen bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden. Daarnaast is de begeleiding 's nachts telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten.

De begeleiding staat naast de ouders en gaat uit van de hulpvragen die ouders zelf stellen. Deze hulpvragen kunnen gaan om alles wat van belang is voor een goede opvoedsituatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het helpen vormgeven van een veilige omgeving voor ouder en kind;
  • het leren oppakken en plannen van opvoedtaken;
  • het ondersteunen van de ontwikkeling van een gezonde ouder-kind relatie;
  • het aangaan van contact met bepaalde instanties zoals scholen;
  • het ondersteunen bij het organiseren van een huishouden;
  • hulp en ondersteuning bieden bij eenvoudige financiële vraagstukken;
  • helpen met vinden van de juiste externe ondersteuners bij complexe financiële vraagstukken;
  • het vinden van een leuke baan of andere zinvolle dagbesteding;
  • het helpen vinden van de juiste medische en/of psychologische hulp wanneer dat nodig is.

Doelen

Bij de aanmelding worden afspraken gemaakt over het doel van het komen wonen bij de Vlechtbaan. Dit kunnen veiligheidsafspraken zijn maar ook afspraken waar je aan wil gaan werken. De doelen zullen gedurende het wonen bij de Vlechtbaan worden aangepast naar wat er nodig is voor de ouder(s) en/of het kind. Hierbij is een goede samenwerking tussen de ouder(s) en de begeleiding essentieel.
Sommige ouders blijven een bepaalde periode wonen op de Vlechtbaan en gaan daarna zelfstandig of met ambulante begeleiding verder. Anderen blijven tot hun kind volwassen is.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen de ouder(s) en de begeleiding is enorm belangrijk. Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk samengewerkt met de mensen die voor de ouder(s) belangrijk zijn. De begeleiding neemt niet de rol van het netwerk over, maar vult deze aan waar dat nodig is. Ook zijn vaak andere instanties en hulpverleners betrokken bij de ouders die bij ons verblijven. Ook met hen werken we zoveel mogelijk samen.

Het beleid is erop gericht om te werken vanuit de krachten van de ouders en om de opvoedvaardigheden te vergroten. De begeleiders werken aan de hand van verschillende methodieken, waaronder Houvast.

Gebouw en omgeving

Locatie Vlechtbaan in Leiderdorp is een appartementencomplex met 36 sociale huurappartementen. Gemiva heeft hier 6 driekamerwoningen die bewoond worden door cliënten van Gemiva. In de directe omgeving van de Vlechtbaan zijn nog 3 appartementen.

Het complex ligt in een groene omgeving, dichtbij winkelcentra. Er is ook een bushalte dichtbij. De begeleiding werkt vanuit een steunpunt in het gebouw.