Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Afasiegroep Den Haag

In het kort

Bij Afasiegroep Den Haag kunnen mensen met afasie onder professionele begeleiding leren beter te communiceren. De afasiegroep helpt personen met afasie, ondanks hun beperkingen, actiever deel te laten nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Er wordt een brug geslagen tussen de 1e of 2e lijn praktijk naar een actieve deelname aan het dagelijks leven. Afasiegroep Den Haag is een dependance van Afasiecentrum Leiderdorp e.o.

Afasiegroep Den Haag is voor mensen die al een behandelperiode met logopedie achter de rug hebben, maar het lastig vinden om thuis de sociale bezigheden weer op te pakken. Het praatje met de buurman, een boodschap doen, een e-mail versturen, het lezen van de krant; door de afasie lukt het niet meer zoals vroeger. De groep komt iedere maandag en donderdag, van 09.30 tot 15.30 uur, en iedere woensdag en vrijdag, van 09.30 tot 14.30 uur, bij elkaar.

Begeleiding

Het team bestaat uit een aantal deskundigen. Zij zijn gespecialiseerd in training op het gebied van spraak, taal, cognitie en communicatie voor mensen met afasie en hun systeem. Bij Afasiegroep Den Haag werken afasietherapeuten, logopedisten, een psycholoog, (persoonlijk) begeleiders, een leerling en een enthousiast team van geschoolde vrijwilligers.

Activiteiten

Tijdens de activiteiten leren de deelnemers meer zelfstandig te communiceren. Zo vormt de afasiegroep een brug naar de samenleving.
De begeleiders gaan bij de invulling van de activiteiten uit van de leerdoelen van de deelnemers. De activiteiten vinden plaats in kleine groepen. De verschillende groepen hebben een aantal gemeenschappelijke doelen: oefenen van de communicatie en/of activiteiten uit het dagelijks leven, uitwisselen van ervaringen en praten met lotgenoten. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de ernst van de aandoening, de leeftijd en de interesse van de deelnemers. De groepen verschillen wat betreft het niveau van begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Omdat het lotgenoten onder elkaar zijn, heerst er een prettige en veilige sfeer. Het kan motiverend werken om te horen en te zien hoe anderen met afasie omgaan.

Afhankelijk van de vragen die er zijn, kunnen we het volgende aanbieden:

 • Communicatiegroep
 • Schrijf- en leesgroepen
 • Gesprekgroepboekgroep
 • Discussiegroep
 • Bel-groep
 • Nieuwsbegrip en journaalgroep
 • Woordvindingsgroep
 • Oefenen met Totale Communicatie (zoals aanwijzen, tekenen, gebaren)
 • iPadgroep (gericht op communicatie)
 • Muziekgroep
 • Computergroep
 • Rekengroep
 • Boetseergroep
 • Ontspanning

Ligging

Informatie voor cliënten en verwanten

Klik hier voor informatie die voor jou als cliënt en/of verwant bij Gemiva van belang is.