Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kinderdagcentrum Esse Zoom

’s Ochtends breng je je zoon of dochter naar kinderdagcentrum Esse Zoom. Het kinderdagcentrum Esse Zoom deelt het schoolplein en gebouw met de Brede School. Wat maakt dat je kind in kinderrijke omgeving is. De indeling van het gebouw zorgt ervoor dat je kind in alle rust de dag kan starten. Het kinderdagcentrum is zo ontworpen en ingericht dat er voldoende ruimte is om te spelen, te leren en te ontspannen. Terwijl jouw kind de dag doorbrengt met spelen, leren en nieuwe vrienden maken, kun je gerust zijn dat het team van kinderdagcentrum Esse Zoom jouw kind voortdurend in de gaten houdt en eventuele medische behoefte oppakt. Je kunt met een gerust hart je kind achterlaten, wetende dat hij of zij in goede handen is.

In het kort

Kan jouw kind vanwege een ontwikkelingsachterstand of beperking (nog) niet naar school of kinderopvang? Denk dan eens aan kinderdagcentrum Esse Zoom. Bij kinderdagcentrum Esse Zoom krijgt je kind spelenderwijs de prikkels om te leren en te groeien. Bij ons ontwikkelen kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Ze worden, afhankelijk van hun ontwikkeling, voorbereid op een eventuele overstap het activiteitencentrum of in enkele gevallen naar (speciaal) onderwijs.

zwemmen

Voor wie en groepen

Kinderdagcentrum Esse Zoom is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar die (nog) niet toe zijn aan een vorm van onderwijs. De kinderen hebben een ontwikkelachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Kinderdagcentrum Esse Zoom heeft zeven groepen met zes tot acht kinderen per groep. Voor elk kind zoeken we een groep die het beste bij hem of haar past. We kijken hierbij naar de mogelijkheden van het kind, de leeftijd en welke kinderen er al in de groep zitten. Regelmatig overleggen we met ouders en begeleiders of de groep nog past of dat het kind door kan stromen.

Om in aanmerking te komen voor het kinderdagcentrum heb je een beschikking of een indicatie nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor veel vormen van ondersteuning via de Jeugdwet. Andere vormen van zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De medewerkers van onze afdeling Zorgbemiddeling kunnen je vertellen wat in jouw situatie van toepassing is. Zij kunnen je ook adviseren bij het aanvragen van een indicatie of beschikking. Je kunt bij ons ook terecht met een persoonsgebonden budget.

Begeleiding

Iedere groep heeft meerdere begeleiders. Eén van hen is persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op. Dit plan is het uitgangspunt bij de behandeling en begeleiding van het kind. Dagelijks zijn twee begeleiders en eventueel een stagiaire aanwezig. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers.

De medewerkers van kinderdagcentrum Esse Zoom hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Een aantal zijn SKJ geregistreerd. Zij worden waar nodig ondersteund door andere deskundigen. Denk aan een gedragsdeskundige/orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut, bewegingsagoog en kinderarts. Daarnaast kunnen kinderen op aanvraag individuele behandeling krijgen, zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of spelagogie.

Activiteiten

Bij ons kinderdagcentrum in Nieuwerkerk aan den IJssel staan beleven, ontdekken en leren centraal. Jouw kind krijgt bij kinderdagcentrum Esse Zoom de extra ondersteuning die het nodig heeft. Ontwikkeling in een veilige, stimulerende omgeving staat bij ons op de eerste plaats. Er worden in kleine groepjes activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen:

 • Waarneming: ervaren van horen, zien, voelen, ruiken en proeven;
 • Communicatie;
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: contact maken met begeleiders en andere kinderen, samenspel;
 • Cognitieve ontwikkeling: werken met divers ontwikkelingsmateriaal, aansluitend bij het niveau van het kind en het voorbereiden op school;
 • Zelfredzaamheid: stimuleren van zelfstandigheid;
 • Motoriek: bewegingsactiviteiten, buiten spelen, zwemmen.

Kinderen die niet naar school gaan, blijven in het kinderdagcentrum tot ze 18 jaar zijn. Daarna kunnen zij naar een activiteitencentrum, zoals de servicegroep van de Brede School. Eventuele eerdere uitstroom is mogelijk, bijvoorbeeld de tienergroep van de servicegroep van de Brede School.

Enkele kinderen van het kinderdagcentrum stromen door naar een vorm van onderwijs, zoals: de basisschool, al dan niet met ondersteuning, speciaal onderwijs, de zmlk-school (zeer moeilijk lerende kinderen) of de mytyl/tyltyl (school voor kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking).

Voor kinderen met autisme werkt Esse Zoom met een specifieke begeleidingsmethode ABA.

Kinderdagcentrum Esse Zoom heeft veel ervaring met meisjes met Rett syndroom. Door het toegenomen gebruik van ooggestuurde spraakcomputers en andere onderwijsmethodes is duidelijk geworden dat veel mensen met het Rett syndroom cognitief leervermogen hebben. Zij hebben daar over het algemeen veel interesse in. Daarom biedt Gemiva kinderen en jongeren met Rett syndroom onderwijsactiviteiten. Dit doen we onder andere op kinderdagcentrum Esse Zoom. Je leest hier meer over het Rett syndroom.

Overige diensten

Je kunt ook bij kinderdagcentrum Esse Zoom terecht voor naschoolse opvang (drie middagen per week: dinsdag, woensdag, donderdag, vakantieopvang en zaterdagopvang. Deze vormen van opvang hebben een ontspannen karakter en zijn vooral bedoeld om de thuissituatie te ontlasten. Meer informatie over de inhoudelijke kant van dit aanbod en de financiering hiervan kun je opvragen bij de afdeling Zorgbemiddeling.

Ook vind je de servicegroep van Gemiva in het pand van het kinderdagcentrum. Dit is een werkplek voor (jong)volwassenen en tieners die dienstverlenend werkzaam zijn en daar begeleiding bij nodig hebben. Het zijn mensen met een verstandelijke beperking, die door deze beperking (nog) niet (on)betaald kunnen werken. Werken in de servicegroep is dan een goed alternatief. Op deze manier participeren zij in de samenleving.

De reguliere scholen (PWA, de Gideonschool) van de Brede School en kinderdagcentrum Esse Zoom werken samen. Kinderen met en zonder beperking van alle leeftijden en achtergronden worden op een speelse manier met elkaar in contact gebracht.

We werken daarnaast nauw samen met de Ambulante Dienst Jeugd van Gouda en Rotterdam en het logeerhuis Meander en andere logeerhuizen.

Gebouw en omgeving

Kinderdagcentrum Esse Zoom deelt het pand en alle faciliteiten met de Brede School. Het gebouw staat in Nieuwerkerk aan den IJssel, midden in de woonwijk Esse Zoom. Het gebouw is helemaal aangepast aan de doelgroep. Zo zijn er snoezelruimtes, een bewegingslokaal, een zwembad en een groot aangepast speelplein om buiten te spelen. Alle therapeuten die bij kinderdagcentrum Esse Zoom werken hebben er een eigen werkruimte.

In het gebouw van de Brede School vind je ook:

 • Openbare basisschool Prins Willem Alexander;
 • Protestant christelijke basisschool Gideonstichting;
 • Stichting kinderopvang Humankind;
 • Praktijk voor logopedie Sis en Sas;
 • Praktijk voor fysiotherapie;
 • De gemeentelijke sporthal;
 • Servicegroep Brede School Esse Zoom van Gemiva.
Brede School Esse zoom