Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kinderdagcentrum Esse Zoom

In het kort

Kinderdagcentrum Esse Zoom is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke of meervoudige beperking. Esse Zoom is gevestigd in de Brede School in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Groepen

In Esse Zoom komen kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. De kinderen kunnen door hun beperking (nog) niet naar school. Er zijn zeven groepen, elk met hun eigen karakter en aandachtsgebied. Per groep zijn er tussen de zes en acht kinderen.

Begeleiding

Per groep werken meerdere begeleiders. Eén van de begeleiders is persoonlijk begeleider (pb-er). Deze onderhoudt het contact met de ouders. De persoonlijk begeleider stelt met de ouders een ondersteuningsplan op en doelen waaraan gewerkt wordt. De medewerkers van Esse Zoom hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Zij worden waar nodig in hun werk ondersteund door verschillende deskundigen, zoals een gedragsdeskundige, een logopedist, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een spelagoog, een bewegingsagoog en een kinderarts. Ook zijn er vrijwilligers actief in het kinderdagcentrum, die extra aandacht en ondersteuning geven aan de kinderen.

De begeleiding van de kinderen doen we samen met de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders de regie houden. Daarnaast werken we met een ontwikkelingsvolgmodel. Dit is een model waarbij de ontwikkeling van het kind op ieder deelgebied in kaart wordt gebracht. De communicatie met ouders vinden we van groot belang. Er is ook een digitale vorm van rapporteren in het digitaal cliëntendossier. Ouders kunnen dit dossier online inzien. Daarnaast organiseren we ouderavonden.

Kinderen met autisme en begeleidingsmethode ABA

Voor kinderen met autisme werkt Esse Zoom met een specifieke begeleidingsmethode ABA.

Kinderen met Rett syndroom

Kinderdagcentrum Esse Zoom heeft veel ervaring met meisjes met Rett syndroom. Door het toegenomen gebruik van oogbestuurde spraakcomputers en andere onderwijsmethodes is duidelijk geworden dat veel mensen met het Rett syndroom cognitief leervermogen hebben. Zij hebben daar over het algemeen veel interesse in. Daarom biedt Gemiva kinderen en jongeren met Rett syndroom onderwijsactiviteiten. Dit doen we onder andere op Esse Zoom.

Meer over Rett

Naschoolse opvang en weekenddagopvang

Op twee middagen per week is er naschoolse opvang. En er is weekenddagopvang op zaterdag. Deze beide vormen van opvang hebben een ontspannend karakter en zijn vooral bedoeld om de thuissituatie te ontlasten. Meer informatie over de inhoudelijke kant van dit aanbod en de financiering hiervan kun je opvragen via de afdeling zorgbemiddeling.

Toekomstperspectief

Kinderen van het kinderdagcentrum stromen door naar een vorm van onderwijs, zoals:

 • De basisschool, al dan niet met ondersteuning.
 • Speciaal onderwijs.
 • De zml-school (zeer moeilijk lerende kinderen).
 • De mytyl/tyltyl (school voor kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking).

Kinderen die niet naar school gaan, blijven in het kinderdagcentrum tot ze 18 jaar zijn. Daarna kunnen zij naar een activiteitencentrum.

Servicegroep Brede School Esse Zoom

De servicegroep is een werkplek voor volwassenen die dienstverlenend werkzaam zijn en daar begeleiding bij nodig hebben. Het zijn mensen met een verstandelijke beperking, die door deze beperking (nog) niet (on)betaald kunnen werken. Werken in de servicegroep is dan een goed alternatief. Op deze manier participeren zij in de samenleving.

Wil je meer weten over de servicegroep Brede School Esse Zoom, lees hier verder.

Ligging

Kinderdagcentrum Esse Zoom is gevestigd in een Brede School. In het gebouw vind je ook:

 • Openbare basisschool Prins Willem Alexander
 • Protestant christelijke basisschool Gideonstichting
 • Stichting kinderopvang Humanitas
 • Praktijk voor logopedie Sis en Sas
 • Praktijk voor fysiotherapie
 • De gemeentelijke sporthal

  De reguliere scholen van de Brede School en kinderdagcentrum Esse Zoom werken samen. Kinderen met en zonder beperking van alle leeftijden en achtergronden worden op een speelse manier met elkaar in contact gebracht; kinderen lezen regelmatig voor aan de kinderen van het kinderdagcentrum.

Informatie voor cliënten en verwanten

Gemiva is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking.