Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

KleurRijk

Je brengt je dochter op de fiets naar kinderdagcentrum KleurRijk. Binnen gekomen rent je dochter meteen af op de andere kindjes. We gaan spelen! Vandaag staan verven en kleien op het programma. Het is lekker weer, het kleien gebeurt buiten. Na de middagboterham doen we een dutje, van spelen word je moe! In de middag bouwen we nog een kasteel. Wat een pret, oh, daar is mama weer!

Sfeerimpressie

In het kort

Kan jouw kind door een ontwikkelingsachterstand of beperking niet naar school of kinderopvang? Denk dan eens aan kinderdagcentrum KleurRijk in Oud-Beijerland. Daar krijgt je kind spelenderwijs de prikkels om te leren en te groeien. Bij ons leert ieder kind op zijn eigen manier en snelheid. Als het kan, bereiden we ze voor op de overstap naar speciaal onderwijs. Het kinderdagcentrum is verdeeld over twee locaties. We vangen drie groepen van gemiddeld acht kinderen op bij onze locatie in kenniscentrum Mozaïek. Eén groep is gehuisvest in de locatie van Activiteitencentrum Symfonie.

Voor wie?

Het kleinschalige Kinderdagcentrum KleurRijk is gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of een meervoudige beperking. Soms hebben de kinderen ook nog andere beperkingen. Bijvoorbeeld autisme of adhd.

De kinderen kunnen (nog) niet naar school. Daarom hebben ze een ontheffing van de leerplicht. Soms tijdelijk, tot ze wel naar school kunnen. Soms voor langer, wanneer onderwijs onmogelijk blijkt te zijn.

Om in aanmerking te komen voor een plek bij KleurRijk heb je een indicatie via de Wet langdurige zorg nodig of een beschikking vanuit de Jeugdwet. Heb je hier vragen over of wil je weten wat er in jouw situatie van toepassing is? Stel je hulpvraag! Wij helpen je graag.

Activiteiten

Het dagprogramma van alle groepen is erop gericht dat de kinderen zich prettig voelen. Belangrijk vinden wij dat de kinderen gewoon kind mogen zijn en voldoende ruimte krijgen om te spelen. Dan kunnen zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen, omdat er voldoende balans is tussen inspanning en ontspanning.

Hieronder een indruk van activiteiten die we met de kinderen doen:

  • spelen met materialen die de zintuigen stimuleren, zoals ruiken, horen, proeven
  • werken met ontwikkelingsmateriaal
  • muziek maken
  • voorlezen
  • knutselen
  • snoezelen
  • buiten spelen
  • gym
  • spel op het eigen niveau van het kind

Optimaal ontwikkelen

De begeleiders in het kinderdagcentrum werken nauw samen met de ouders van de kinderen, om het kind zich zo optimaal te laten ontwikkelen. Er is voor ieder kind een individueel ondersteuningsplan, waarin de doelen voor het kind met elkaar afgestemd worden.

Hierbij staat de eigen, unieke ontwikkeling van ieder kind centraal. De ontwikkeling van de kinderen houden we bij in het ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Daarmee kun je zien welke stapjes ieder kind maakt, en op welk gebied.

In alle groepen zijn kinderen van alle leeftijden en ontwikkelingsmogelijkheden. Kinderen kunnen elkaar hierdoor stimuleren en aanvullen, op elkaar reageren en samen plezier beleven. Afhankelijk van de ondersteuning die een kind/jongere nodig heeft, bekijken we samen met de ouders welke groep het beste bij hem of haar past.

Doorstromen, waar naartoe?

Als het haalbaar is, stromen kinderen vanuit KleurRijk door naar het regulier of speciaal onderwijs van één van de scholen waarmee we binnen het kenniscentrum samenwerken (passend onderwijs). Als onderwijs uiteindelijk te hoog gegrepen is, kunnen kinderen in het kinderdagcentrum blijven tot hun 18e jaar. Vervolgens kunnen zij naadloos overstappen naar de dagactiviteiten van Gemiva in de Hoeksche Waard.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de afdeling Ambulante Dienstverlening van Gemiva. Medewerkers van deze afdeling ondersteunen ouders thuis in praktische of opvoedkundige zin. Ze kunnen ook ondersteuning bieden op school of op de peuterspeelzaal. Ter ontlasting van het gezin kan het kind deelnemen aan logeren in het logeerhuis De Bijenkorf van Gemiva in de Hoeksche Waard.

Begeleiding

In het kinderdagcentrum werken gespecialiseerde beroepskrachten met een op kinderen gerichte opleiding. Er zijn twee begeleiders per groep aanwezig, aangevuld met leerlingen en stagiaires. Daarnaast hebben meerdere begeleiders expertise, zoals bijvoorbeeld omgaan met autisme en affectief bewust begeleiden. Alle medewerkers kunnen een beroep doen op de adviezen en ondersteuning van diverse therapeuten, zoals een gedragsdeskundige (een orthopedagoog), een AVG-arts, een fysiotherapeut, een logopedist, een bewegingsagoog, een spelagoog en/of een ergotherapeut. Bij diverse activiteiten zijn vrijwilligers betrokken om te ondersteunen of individuele aandacht aan het kind geven.

Gebouw en omgeving

KleurRijk maakt onderdeel uit van kenniscentrum Het Mozaïek in Oud-Beijerland. Het kenniscentrum is een initiatief van De Ark (school voor speciaal onderwijs), Willem-Alexanderschool (speciaal basisonderwijs), Het Pluspunt (speciaal basisonderwijs) en Gemiva.

Dit samenwerkingsverband van meerdere scholen, een zorginstelling als Gemiva en voortgezet speciaal onderwijs is de eerste in deze vorm, en daarmee uniek in Nederland. In het kenniscentrum hebben wij drie groepsruimtes. Er is ook een mogelijkheid om te rusten of te slapen. In het gebouw van de Symfonie, waar een vierde groep gevestigd is, is ook activiteitencentrum Symfonie gevestigd. Dat is een dagactiviteitencentrum voor volwassenen.