Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eigen bijdragen

Soms betaal je iets zelf. Wanneer?

Gemiva verleent jou zorg. De kosten daarvan worden betaald uit de Wmo, Wlz of de Jeugdwet. Je betaalt voor zorg vanuit de Wmo en de Wlz een eigen bijdrage. Voor de Jeugdwet is er geen eigen bijdrage.

Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage gaat buiten Gemiva om. Eigen bijdrage betekent dat je zelf ook geld betaalt. Dit geld wordt dan niet door de overheid betaald. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is hiervoor verantwoordelijk.