Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Misbruik en mishandeling

Hulp bij misbruik en mishandeling

Helaas kan het voorkomen dat een cliënt te maken krijgt met (seksueel) misbruik, verwaarlozing en/of mishandeling. Dit zijn ernstige situaties. Dit kan op allerlei gebieden voorkomen.

CMM: geeft advies

Medewerkers van Gemiva letten er goed op dat dit niet kan voorkomen. Als zij dit toch opmerken, meldt de medewerker dit bij het Consultatieteam Misbruik en Mishandeling (CMM). Dit is een speciaal team van Gemiva. Alleen medewerkers van Gemiva kunnen bij het CMM melden. Dit team geeft advies aan de medewerker die de melding doet. De medewerker is verplicht dit advies op te volgen. De cliënt bepaalt of hij/zij de adviezen van de medewerker aanneemt. Het CMM bewaart de meldingen en adviezen op naam van de cliënt. Eerdere adviezen kunnen dan helpen bij nieuwe situaties.

Wat kan je doen als cliënt en/of verwant?

Bij een strafbaar feit kan je melding maken of aangifte doen bij de politie. Je kunt hierbij ondersteuning vragen van een (persoonlijk) begeleider en/of een vertrouwd persoon. Twijfel je of je aangifte wil doen? Ook dan kun je contact opnemen met de politie. Zij kunnen advies geven en met je meedenken.

Melding maken

Na het eerste contact met de politie heb je een melding gedaan van jouw situatie. Dit is nog geen officiële aangifte. Je kunt een aantal dagen nadenken of je echt een officiële aangifte wil doen.

Geen aangifte doen

Heb je besloten geen aangifte te willen doen? Dan komt er geen onderzoek. De melding blijft wel bewaard. Dit is belangrijk voor de politie. Omdat er ook een melding van iemand anders over dezelfde dader kan komen. Soms kan de politie op basis van meer meldingen besluiten om een onderzoek te starten.

Wel aangifte doen

Heb je wel besloten aangifte te willen doen? Dan kun je opnieuw contact opnemen met de politie. Zij gaan de situatie onderzoeken. Je krijgt een uitnodiging om op het politiebureau nog een keer je verhaal te vertellen. Dit heet ‘studioverhoor’. De politie schrijft op wat je zegt. Dit heet een ‘proces-verbaal’. Daarna kun je lezen of de politie alles goed heeft opgeschreven. De politie kan dit ook aan je voorlezen. Als je het eens bent, zet je je handtekening. Daarna kan de aangifte niet meer veranderen. Je aangifte is dan definitief. Je kunt de aangifte wel aanvullen.

Na de aangifte

Als de aangifte is gedaan, beslist de politie of ze echt het onderzoek starten. Helaas kan de politie niet elke aangifte onderzoeken. Soms moeten ze hierin moeilijke keuzes maken. Soms is er ook te weinig bewijs om een onderzoek te starten. Als de politie wel start met het onderzoek, wordt je op de hoogte gehouden.

Hulp is er voor jou

Als je een heftige gebeurtenis als (seksueel) misbruik, verwaarlozing of mishandeling hebt meegemaakt, dan is er extra hulp voor jou. Het CMM denkt hierin mee en geeft advies aan de medewerker. De medewerker kan jou dan zo goed mogelijk ondersteunen.


Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Wil je een vraag stellen? Neem dan contact op met je persoonlijk begeleider of locatiemanager.