Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Vragen

Hoe breng je een vraag in?

Heb je als cliënt of verwant een vraag, klacht of mededeling? Dan kun je deze altijd inbrengen in een medezeggenschapsraad van Gemiva.

Schrijf je vraag, klacht, mededeling of adviesvraag op. Je kan ook vragen of iemand je hierbij helpt.

Waar laat je je vraag?

In de ideeënbus of het postvak van de raad. Je mag de vraag ook in een envelop aan een lid van de raad meegeven. In de raad worden alle vragen bekeken. De leden zoeken uit waar de vraag thuishoort.

Vraag of klacht

Is het een vraag of klacht van 1 cliënt
Heb je als enige een vraag of klacht? Dan wordt het niet besproken in de raad. Je kunt met deze vraag naar je persoonlijk begeleider gaan. Heb je dit al gedaan? En heeft dat niet geholpen? Dan kun je je vraag of klacht bespreken met de locatiemanager. Je kunt ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Meerdere cliënten
Hebben meer cliënten dezelfde vraag of klacht? Dan kan de raad er een agendapunt van maken. De raad kan dan een advies aan de locatiemanager geven over dit onderwerp.

Advies

Gevraagd advies van de locatiemanager
Als de locatiemanager op papier een vraag om advies heeft ingediend, kan de raad kiezen of zij de vraag wel of niet zullen behandelen. Daar nemen zij een besluit over.

  • Wel behandelen: dan wordt het een agendapunt
  • Niet behandelen: dan krijgt de locatiemanager een briefje waarin staat waarom de raad de vraag om advies niet zal behandelen.

Ongevraagd advies
De raad kan er ook voor kiezen om een ongevraagd advies te geven. Dat betekent dat de raad advies geeft zonder dat iemand daar om heeft gevraagd. Ook hier moet de raad het over eens zijn dat het besproken wordt en wanneer het besproken wordt.

Mededeling

Krijgt de cliëntenraad mededelingen binnen van de locatiemanager of van anderen? Dan kijkt de raad of het besproken moet worden in de vergadering. Als het gewoon een mededeling is, dan zal de raad daar verder niets mee doen. Is de mededeling ook voor anderen bedoeld? Dan zal deze mededeling bij iedereen bekend gemaakt moeten worden. Maar dat is niet de taak van de raad.

Medezeggenschapsraad is geen klachtenbureau

De raad is een adviesorgaan. Dat betekent dat ze de locatiemanager helpen met nadenken over onderwerpen. Zij geven dus advies aan de locatiemanager. De raad is geen klachtenbureau voor individuele klachten.

Meer over klacht en compliment