Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Meer over Peter

Peter Rexwinkel

Kun je iets over jezelf vertellen?
Mijn dochter ging naar kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva. Daar werd ik lid van de lokale medezeggenschapsraad (LMR). Ik wilde een stem zijn voor mijn kind. Maar ook voor alle cliënten van de
locatie. Meedenken en meepraten over zaken die haar en andere cliënten aangaan. Het is ook goed als het management van de locatie in contact staat met de ouders/verwanten.

Wat doe je bij de CMR?
Toen mijn dochter het kinderdagcentrum verliet, ben ik lid geworden van de CMR. Bij De CMR praten we over Gemiva-brede onderwerpen.

Waarom zit je bij de CMR?
Ik vind dat op dit moment de medezeggenschap van cliënten bij Gemiva behoorlijk goed is geregeld. Het
overleg tussen CMR en de Raad van Bestuur levert mooie dingen op. De CMR zorgt ervoor dat cliënten en
verwanten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.