Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Medezeggenschap

Meedenken over Gemiva

Medezeggenschap is meepraten, meedenken en meebeslissen. Over wat er binnen Gemiva gebeurt. Dat kan over verschillende onderwerpen. En op verschillende niveaus in de organisatie. Gemiva vindt medezeggenschap belangrijk. We werken graag samen met cliënten en verwanten. Dan kunnen we de zorg voor cliënten nog beter maken.

Medezeggenschapsraden

Gemiva heeft verschillende medezeggenschapsraden:

Lokale Medezeggenschapsraden (LMR)
Bijna iedere locatie heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit cliënten of verwanten van de locatie. Zij overleggen met de locatiemanager. Het gaat vaak over praktische onderwerpen. Zoals de kwaliteit van het eten of afspraken op de locatie.

Regionale Medezeggenschapsraden (RMR)
In een regio kan er een Regionale Medezeggenschapsraad zijn. Dit is niet in iedere regio zo. In deze raad zitten cliënten of verwanten van verschillende locaties. Zij overleggen met de regiodirecteur. Het gaat over regionale onderwerpen zoals een regionaal huisvestingsplan.

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
In de Centrale Medezeggenschapsraad zitten cliënten en verwanten. Deze raad overlegt met de Raad van Bestuur. Dit overleg gaat over het beleid van heel Gemiva. Bijvoorbeeld afspraken over de klachtenregeling.

Regelingen en rechten

Er zijn regels gemaakt om te zorgen dat de medezeggenschap goed gaat. Die regels noem je ook wel regelingen of reglementen. Hieronder vind je ze. Deze regelingen zijn vaak moeilijk te begrijpen en we kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Deze vragen kun je mailen naar ingrid.faber@gemiva-svg.nl.

De raden hebben ook rechten. Klik hier voor een overzicht rechten.

Medezeggenschapsregeling cliëntenraden locaties (LMR-en)

Medezeggenschapsregeling Regionale Medezeggenschaps Raden (RMR-en)

Medezeggenschapsregeling Centrale Medezeggenschaps Raad (CMR)

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsorganen

Ondersteuner medezeggenschap

Een raad waarvan de leden zelf cliënt zijn, heeft recht op een ondersteuner. Deze ondersteuner helpt hen bij het goed vergaderen. Hiervoor zijn ook allerlei handige hulpmiddelen. Deze zijn op te vragen bij de ondersteuner.De raad heeft recht op instemming bij het aanstellen van deze ondersteuner. Het liefst is de ondersteuner onafhankelijk van de locatie waar de raad is. Dat betekent dat deze persoon niet werkt op die locatie. Zo is de ondersteuner onpartijdig.

Geen raad?

Is er op jouw locatie geen medezeggenschapsraad? Ga dan praten met je locatiemanager. Of neem contact op met de staffunctionaris Medezeggenschap, Ingrid Faber via telefoon 06-46 32 44 01 of via e-mail ingrid.faber@gemiva-svg.nl.

Meer informatie over medezeggenschap?

Kijk eens op de websites van Raad op Maat, Het LSR en De Geschillencommissie Zorg.