Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wat is de visie van de CMR?

Wat vindt de CMR belangrijk?

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft een visie geschreven. Hierin staat wat zij belangrijk vindt. En hoe de CMR te werk gaat. Met deze visie wil de CMR het gesprek starten.

Met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de andere medezeggenschapsraden van Gemiva. Om op een positieve manier invloed te hebben op de beslissingen van het bestuur. Zodat de zorg voor cliënten, hun eigen regie en kwaliteit van leven verder wordt verbeterd.

Hoe doet de CMR dit?

 • Altijd in gesprek gaan
  CMR gaat gesprekken aan met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
  Zij staan open voor elkaars gedachten en meningen. In de gesprekken gebruiken zij de rechten uit de WMCZ. Uiteraard gaat de CMR ook in gesprek met cliënten en verwanten.

 • Op gelijke manier
  CMR gaat op gelijke manier in gesprek met bestuur. De CMR heeft kennis en
  deskundigheid. En het bestuur heeft dat ook. Zij kennen hun taken. CMR kan
  scholing hierin nodig hebben.

 • In balans en verbinding
  CMR zoekt naar balans. Tussen beleid en de dagelijkse ervaring van cliënten
  en verwanten. CMR heeft op tijd informatie nodig van de Raad van Bestuur.
  Het gaat dan om informatie die belangrijk is voor cliënten en verwanten. CMR
  heeft veel contact met cliënten en verwanten in het algemeen. Om te
  luisteren wat er speelt. Dit brengt zij over naar de Raad van Bestuur.

 • Informeren en enthousiast maken van cliënten en verwanten
  CMR blijft goed in gesprek met de regionale en lokale
  medezeggenschapsraden. Zij praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor
  de kwaliteit van leven van cliënten. CMR informeert cliënten en verwanten op
  tijd. Over voor hen belangrijke ontwikkelingen. En zij probeert cliënten en
  verwanten enthousiast te maken voor en over medezeggenschap.

 • Prettig samenwerken op begrijpelijke manier
  CRM werkt graag op een prettige en begrijpelijke manier samen. Met de Raad
  van Bestuur en Raad van Toezicht. Maar ook met cliënten, verwanten en
  medewerkers van Gemiva. Vertrouwen en respect voor elkaar zijn belangrijk
  in deze samenwerking.

 • Invloed hebben op besluiten
  De CMR heeft genoeg mensen, kennis en geld. Zodat zij genoeg kracht heeft.
  Om invloed te hebben op besluiten die het bestuur neemt.

 • Kijken naar eigen manier van werken
  De CMR weet dat er veel verschillen zijn tussen cliënten en verwanten.
  Daarom is medezeggenschap organiseren soms moeilijk. Het kost tijd en
  energie. De CMR kijkt ook goed naar haar eigen manier van werken. Sluit dit
  goed genoeg aan bij wat cliënten en verwanten nodig hebben en wat
  belangrijk is.