Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Kleine Oase

In het kort

De Kleine Oase in Zwijndrecht is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. Het kinderdagcentrum is een veilige omgeving waar kinderen zich op hun eigen manier en eigen tempo kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van hun ontwikkeling worden kinderen eventueel voorbereid op de overstap naar (speciaal) onderwijs.

Begeleiding

Per groep werken meerdere begeleiders. Eén van de begeleiders is persoonlijk begeleider (pb-er). De pb-er onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op. Daarin staan de doelen waaraan gewerkt wordt.

De medewerkers van De Kleine Oase hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Als het nodig is, krijgen zij ondersteuning van de afdeling Behandeling & Ondersteuning van Gemiva. De locatiemanager heeft de leiding. Voor algemene zaken is er een huishoudelijk medewerker en een administratief medewerker. Bij verschillende activiteiten helpen vrijwilligers mee.

Samenwerken met ouders

Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Lees hierover Het verhaal van Nova, Alja en Rina: over levend verlies begrijpen en samenwerking in de driehoek.

Activiteiten

Het dagprogramma van De Kleine Oase bestaat uit verschillende activiteiten. Die zijn er allemaal op gericht om het kind te ontwikkelen.
We willen het volgende bij de kinderen stimuleren:

  • waarneming: ervaren van horen, zien, voelen, ruiken en proeven;
  • communicatie: spraakontwikkeling, eventueel gebruik maken van foto’s en/of pictogrammen;
  • sociaal emotionele ontwikkeling: contact maken met begeleiders en andere kinderen, samenspel;
  • cognitieve ontwikkeling: werken met divers ontwikkelingsmateriaal, aansluitend bij het niveau van het kind en het voorbereiden op school;
  • zelfredzaamheid: stimuleren van zelfstandigheid;
  • motoriek: bewegingactiviteiten, buiten spelen, zwemmen.

In de communicatie met de kinderen gebruiken de begeleiders verschillende communicatiemiddelen naast elkaar. Bijvoorbeeld gesproken taal, gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, lichaamshouding en mimiek.

Rett syndroom

De Kleine Oase heeft veel ervaring met meisjes met Rett syndroom. Door het toegenomen gebruik van oogbestuurde spraakcomputers en andere onderwijsmethodes is duidelijk geworden dat veel mensen met het Rett syndroom cognitief leervermogen hebben. Zij hebben daar over het algemeen veel interesse in. Daarom biedt Gemiva kinderen en jongeren met Rett syndroom onderwijsactiviteiten. Dit doen we onder andere op De Kleine Oase.

Meer over Rett

Gebouw en omgeving

De Kleine Oase ligt in het hart van Zwijndrecht, vlakbij winkelcentrum Walburg. In het gebouw zijn vier groepsruimtes, een zwembad, een bewegingsruimte, een snoezelkamer en verschillende therapieruimtes. Alle ruimtes liggen rondom een centrale hal en een besloten patio/binnenspeeltuin. Bij iedere groep is een klein speeltuintje met gras en speeltoestellen.

De Kleine Oase is bijna het hele jaar open van maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 15.15 uur. Ieder jaar is er een beperkt aantal sluitingsdagen rond de feestdagen. Per kind wordt afgesproken hoeveel dagen per week hij of zij het kinderdagcentrum bezoekt. Dit is onder andere afhankelijk van de indicatie/beschikking.

Ligging

Contact met andere ouders? Kom langs!

Ontmoet andere ouders, deel ervaringen en vind ondersteuning bij elkaar.

Onze oudercontactochtenden zijn een moment voor moeders én vaders om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. De koffie en thee staan eens per kwartaal klaar. We zien uit naar je komst!

Meld je aan