Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kinderdagcentrum Bloemendaal Gouda

’s Ochtends breng je je zoon of dochter naar kinderdagcentrum Bloemendaal waar zijn of haar dag rustig begint: relaxen in de snoezelruimte, of lekker schommelen en klauteren. Rondstruinen door het lokaal, waar ook van alles te ontdekken is. Het afscheid is even moeilijk, maar je weet dat jouw kind vandaag bij kinderdagcentrum Bloemendaal in goede handen is.

In het kort

Kan jouw kind vanwege een ontwikkelingsachterstand of beperking (nog) niet naar school of kinderopvang? Bij Kinderdagcentrum Bloemendaal krijgt je kind spelenderwijs de prikkels om te leren en te groeien. We werken aan zelfredzaamheid, cognitief vermogen, communicatie en beweging. Bij ons ontwikkelen kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo.

Voor wie?

Kinderdagcentrum Bloemendaal is er voor kinderen van 3 tot 18 jaar die (nog) niet toe zijn aan een vorm van onderwijs. De kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Groepen

Kinderdagcentrum Bloemendaal heeft 10 groepen met ongeveer 7 kinderen per groep. Voor elk kind zoeken we een groep die het beste bij hem of haar past. We kijken hierbij naar de mogelijkheden van het kind, de leeftijd en welke kinderen er al in de groep zitten. Regelmatig overleggen we met ouders en begeleiders of de groep nog past. Of dat het kind door kan stromen.

 • In de groep voor hele jonge kinderen willen we een goed beeld van het kind krijgen. We werken aan het stimuleren van de ontwikkeling.
 • In de groep voor kinderen met een meervoudige beperking gaan verzorgende en ontwikkelingsgerichte activiteiten hand in hand.
 • In groepen voor kinderen die meest individuele begeleiding vragen, is veel aandacht voor structuur en duidelijkheid in het dagprogramma.
 • In andere groepen werken we meer groeps- en taakgericht. Een aantal kinderen stroomt mogelijk door naar het speciaal onderwijs (De Startbaan).
 • Tussen de 16 en 18 jaar stromen jongeren uit naar andere locaties van Gemiva of elders. Voor hun 16e jaar kijken we gezamenlijk met begeleiders wat passend is. Denk hierbij aan de volgende locaties in en rond Gouda: leer- en werkplek Bakkerij Hartig en Zoet, leer- en werkplek Het Groene Pakhuis, activiteitencentrum De Schakel.

Begeleiding

Iedere groep heeft 2 begeleiders en eventueel een stagiaire en vrijwilliger. Eén van de begeleiders is persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op. Dit plan is het uitgangspunt bij de behandeling en begeleiding van het kind. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers.

Medewerkers

De medewerkers van KDC Bloemendaal hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Zij worden waar nodig ondersteund door andere deskundigen. Denk aan een gedragsdeskundige/orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, spelagoog, bewegingsagoog en kinderarts. Daarnaast kunnen kinderen op aanvraag individuele behandeling krijgen, zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of spelagogie.

Team

Een groot deel van het team is geschoold in verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van sondevoeding, vernevelen of het handelen in geval van een epilepsieaanval. Daarnaast hebben meerdere begeleiders gedragsinhoudelijke expertise, zoals een extra aantekening: omgaan met Autisme, Veilig Verder (een werkmethode bij moeilijk verstaanbaar gedrag) of affectbewuste begeleiding (ABB – de begeleider weet dat het kind moeite heeft met het begrijpen van gevoelens van zich zelf en van anderen en gaat daar bewust mee om).

Activiteiten

Bij ons kinderdagcentrum in Gouda staan beleven, ontdekken en leren centraal. Jouw kind krijgt de extra ondersteuning die het nodig heeft. Ontwikkeling in een veilige, stimulerende omgeving staat bij ons op de eerste plaats.

Er worden in kleine groepjes activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen:

 • Waarneming: ervaren van horen, zien, voelen, ruiken en proeven;
 • Communicatie;
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: contact maken met begeleiders en andere kinderen, samenspel;
 • Cognitieve ontwikkeling: werken met divers ontwikkelingsmateriaal, aansluitend bij het niveau van het kind en het voorbereiden op school;
 • Zelfredzaamheid: stimuleren van zelfstandigheid;
 • Motoriek: bewegingsactiviteiten en buiten spelen.

Naschoolse opvang en weekenddagopvang

Je kunt bij Kinderdagcentrum Bloemendaal ook terecht voor naschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang. Deze vormen van opvang hebben een ontspannend karakter en zijn vooral bedoeld om de thuissituatie te ontlasten. Meer informatie over de inhoudelijke kant van dit aanbod en de financiering hiervan kun je opvragen via de afdeling Zorgbemiddeling.

Speel-o-theek Spele-Spel

In het gebouw vind je ook de speel-o-theek Spele-spel. De speel-o-theek is een uitleencentrum, maar tegelijkertijd een ontmoetingsplaats voor ouders en begeleiders. Spele-spel leent spelmateriaal uit dat speciaal geschikt is voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking en voor ouderen met teruglopende vaardigheden en/of dementie.

Gebouw en omgeving

Het kinderdagcentrum is gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Clematislaan in Gouda. Het heeft lichte ruimtes, de sfeer en kleuren zijn natuurlijk. Iedere groepsruimte heeft eigen sanitair.

Het pand heeft groepsruimtes, therapeutenruimtes, een gymzaal en een snoezelruimte. De meeste groepen hebben directe toegang tot een eigen buitenruimte. Ook is er een veilig afgeschermd speelplein. Het gebouw ligt in een woonwijk. De kinderen doen ook activiteiten in die wijk, zoals een wandeling, het wegbrengen van de post of boodschappen doen.

We delen het gebouw met De Startbaan, school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De gezamenlijke huisvesting maakt goede samenwerking mogelijk. We kunnen elkaar versterken en zo optimale ontwikkelkansen creëren voor de kinderen. Onze zorg-onderwijsgroep bevindt zich bijvoorbeeld bij de school in de gang. De kinderen in deze groep hebben potentie om door te groeien naar onderwijs. Door de gezamenlijke huisvesting kunnen ze makkelijker deelnemen aan lessen. We werken eraan dat de kinderen over kunnen stappen van het kinderdagcentrum naar het onderwijs en waar nodig vice versa.

Hulp nodig bij het vinden van een geschikte locatie voor jou?

Heb je vragen over deze of een andere locatie? Wil je de verschillende mogelijkheden binnen Gemiva bespreken of wil je meer weten over de financiering en wachttijden? Onze zorgbemiddelaars denken graag met jou mee.

Neem contact op