Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bloemendaal

In het kort

Dagelijkse bezoeken ongeveer 75 kinderen en tieners met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking kinderdagcentrum Bloemendaal in Gouda. De kinderen kunnen door hun beperking (nog) niet naar school.

Verschillende groepen

Het kinderdagcentrum heeft tien groepen met ongeveer zeven kinderen per groep. Elke groep heeft zijn eigen accenten.

  • In de groep voor heel jonge kinderen willen we een goed beeld van het kind krijgen. We werken aan het stimuleren van de ontwikkeling.
  • In de groep voor kinderen met een meervoudige beperking gaan verzorgende en ontwikkelingsgerichte activiteiten hand in hand.
  • In groepen voor kinderen die meest individuele begeleiding vragen, is veel aandacht voor structuur en duidelijkheid in het dagprogramma.
  • In andere groepen werken we meer groeps- en taakgericht. Een aantal kinderen stroomt mogelijk door naar het speciaal onderwijs (De Startbaan).

Begeleiding

Per groep werken meerdere begeleiders. Eén van hen is persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op met doelen waaraan gewerkt wordt. Dagelijks zijn twee begeleiders en eventueel een stagiaire aanwezig.

De medewerkers van Bloemendaal hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Zij worden waar nodig ondersteund door andere deskundigen. Denk aan een gedragsdeskundige/orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut, bewegingsagoog en kinderarts. Daarnaast kunnen kinderen op aanvraag individuele behandeling krijgen, zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of spelagogie.

Een groot deel van het team is geschoold in verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van sondevoeding, vernevelen of het handelen in geval van een epilepsieaanval. Daarnaast hebben meerdere begeleiders gedragsinhoudelijke expertise, zoals een extra aantekening Omgaan met Autisme, Veilig Verder (een werkmethode bij moeilijk verstaanbaar gedrag) of affectbewuste begeleiding.

Een locatiemanager leidt het kinderdagcentrum. Voor algemene zaken is er een huishoudelijk en een administratief medewerker. Jaarlijks lopen leerlingen van diverse opleidingen stage bij kinderdagcentrum Bloemendaal. Ook zijn er vrijwilligers. Zij doen bijvoorbeeld individuele activiteiten met de kinderen of aan het ondersteunen van de begeleiders bij groepsactiviteiten.

Zorgprogramma

In kinderdagcentrum Bloemendaal werken we vanuit het zorgprogramma Kind, jongere en ouders. De pijlers uit dit zorgprogramma hebben we op onderstaande manier gespecificeerd voor Bloemendaal.

1. Zo veel mogelijk regie over je eigen leven

In kinderdagcentrum Bloemendaal bieden we zorg op maat, in groepsverband. We zien ieder kind als individu en werken ontwikkelingsgericht, binnen de mogelijkheden van ieder kind. We vinden het belangrijk de zelfredzaamheid van het kind te vergroten en we willen ieder kind ruimte geven om eigen keuzes te maken.

2. Een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt

Dit zien we als de basis voor een veilig leerklimaat. We proberen een rustige en huiselijke sfeer te creëren en bieden structuur en voorspelbaarheid. In het programma wisselen we inspannende activiteiten af met ontspannende activiteiten. Dit geldt voor fysieke activiteiten en activiteiten die cognitief iets van het kind vragen. We laten we het kind spelenderwijs leren. We werken vanuit een positieve houding en proberen het zelfvertrouwen van het kind te vergroten. We werken ontwikkelingsgericht, kijken naar de wens van ouders/vertegenwoordigers en naar de mogelijkheden van het kind.

3. Kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft

Op het kinderdagcentrum begint het met de relatie tussen het kind, de ouders/vertegenwoordigers en de begeleider. Vanuit een prettige relatie en een veilige omgeving kan een kind ontspannen en kind zijn. Ouders/vertegenwoordigers kunnen er op hun beurt op vertrouwen dat hun kind veilig is, er goede zorg is en er ruimte voor ontwikkeling en ontspanning is.

4. Je talenten kunnen gebruiken

Wij kijken naar de kinderen, hoe klein of jong ook, naar wat ze leuk vinden om te doen en waar ze plezier aan beleven. Vanuit de interessegebieden van de kinderen, kijken we hoe we de ontwikkelingsmogelijkheden van dit kind kunnen stimuleren. We werken doelgericht, methodisch, in kleine stappen en stellen de doelen elk moment bij wanneer dit nodig blijkt. We streven naar ontwikkeling op alle gebieden en gaan hierbij uit van het individuele kind. We letten op wat het kind aankan, welk tempo en welke werkvorm of spel aansluit.

5. Hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt

We kijken, in nauw contact met ouders, per kind wat echt belangrijk is. We hebben veel tools in huis om de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren en samenwerking met thuis is daarin onmisbaar. We zijn bijvoorbeeld met elkaar alert op de mate van hulp bieden. We vinden het belangrijk om maatwerk te leveren voor de kinderen. We werken om die reden dan ook niet vanuit één methodiek of werkwijze maar bekijken per kind wat de meest passende begeleidingsstijl is en daarmee de meest passende methodiek, werkwijze of onderdelen daarvan.

Gebouw en de omgeving

Het kinderdagcentrum is gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Clematislaan in Gouda. Het heeft lichte ruimtes, de sfeer en kleuren zijn natuurlijk. Iedere groepsruimte heeft eigen sanitair, een flexibel te gebruiken extra kamer en voldoende bergruimte.

We delen het gebouw met De Startbaan, school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De gezamenlijke huisvesting maakt goede samenwerking mogelijk. We kunnen elkaar versterken en zo optimale ontwikkelkansen creëren voor de kinderen. Onze zorg-onderwijsgroep bevindt zich bijvoorbeeld bij de school in de gang. De kinderen in deze groep hebben potentie om door te groeien naar onderwijs. Door de gezamenlijke huisvesting kunnen ze makkelijker deelnemen aan lessen. Het streven is dat kinderen naadloos over kunnen stappen van het kinderdagcentrum naar het onderwijs en waar nodig vice versa.

Het pand heeft groepsruimtes, therapeutenruimtes, een gymzaal en een snoezelruimte. De meeste groepen hebben directe toegang tot een eigen buitenruimte. Ook is er een veilig afgeschermd speelpleinHet gebouw ligt in een woonwijk. De kinderen doen ook activiteiten in die wijk, zoals een wandeling, het wegbrengen van de post of boodschappen doen.

Ligging

Informatie voor cliënten en verwanten

Gemiva is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking.