Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Walnoot

In het kort

Kinderdagcentrum De Walnoot is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar die (nog) niet toe zijn aan een vorm van onderwijs. De kinderen die er komen hebben een ontwikkelachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

De kinderen die bij De Walnoot komen, kunnen door hun beperking (nog) niet naar school. Bij De Walnoot krijgen ze spelenderwijs van hun begeleiders, in samenwerking met bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie, de prikkels om te leren en te groeien. De kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. En worden, afhankelijk van hun ontwikkeling, voorbereid op een eventuele overstap naar (speciaal) onderwijs.Groepen

De Walnoot heeft veertien groepen met zes tot acht kinderen per groep. Eén van de groepen, de zorgonderwijsgroep, is gehuisvest in de Korte Vlietschool. Iedere groep heeft twee begeleiders. Voor elk kind wordt een groep gezocht die het beste bij hem of haar past. Er wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheden van het kind, de leeftijd en welke kinderen er al in de groep zitten. Regelmatig overleggen we met ouders en begeleiders of de groep nog past of dat het kind door kan stromen.

Begeleiding

Per groep werken meerdere begeleiders. Eén van hen is persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op. Dit plan is het uitgangspunt bij de behandeling en begeleiding van het kind. Dagelijks zijn twee begeleiders en eventueel een stagiaire aanwezig. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers.

De medewerkers van De Walnoot hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Zij worden waar nodig ondersteund door andere deskundigen. Denk aan een gedragsdeskundige/orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut, bewegingsagoog en kinderarts. Daarnaast kunnen kinderen op aanvraag individuele behandeling krijgen, zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of spelagogie

Overige diensten

De Walnoot biedt naast de reguliere dagopvang ook naschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Ambulante Dienst Jeugd Holland Rijnland (gevestigd in hetzelfde gebouw).

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling.

Gebouw en omgeving

De Walnoot staat in Leiden Zuid-West vlakbij een winkelcentrum en diverse scholen. In 2008 is op de plek van De Walnoot een nieuw gebouw neergezet. Het gebouw is helemaal aangepast aan de doelgroep. Zo zijn er 3 snoezelruimtes, een bewegingslokaal en een groot aangepast speelplein om buiten te spelen. Alle therapeuten die bij De Walnoot werken hebben er ook een eigen werkruimte.

Ligging