Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Nesse

In het kort

De Nesse in Zwijndrecht is een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

De Nesse is een maatwerkvoorziening voor mensen die behoefte hebben aan dagbesteding onder begeleiding. In De Nesse komen vooral volwassenen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Maar ook voor mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben bij hun dagbesteding biedt De Nesse mogelijkheden. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werkervaring opdoen in De Nesse door stage te lopen en/of vrijwilligerswerk te doen.

Begeleiding

De cliënten van De Nesse krijgen bij hun activiteiten ondersteuning van een team professionele begeleiders. Zij vinden het belangrijk dat de cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. De Nesse biedt ook veel mogelijkheden voor vrijwilligers. Zij kunnen de cliënten ondersteunen bij hun activiteiten in of buiten het gebouw. Daarnaast is De Nesse een gekwalificeerde stageplek voor verschillende zorgopleidingen.

Activiteiten

Alle cliënten van De Nesse kunnen deelnemen aan de activiteiten op de verschillende groepen en/of deelnemen aan activiteiten in de wijk. Zo zijn cliënten van De Nesse actief in de wijk. Ook biedt De Nesse mogelijkheden voor mensen die zich hebben gemeld bij het leer/werkbedrijf en werkervaring willen opdoen. Voor de cliënten met een intensieve zorgvraag zijn er activiteiten die aansluiten bij hun hulpvraag.

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld na een herseninfarct) biedt De Nesse activiteiten zoals het (weer) leren omgaan met een computer, koken en bakken en het contact leggen met lotgenoten. Voor meer informatie over deze groep is een aparte brochure.

Gebouw en omgeving

De Nesse staat midden in de Sterrenbuurt in Zwijndrecht. In het gebouw zijn meerdere groepsruimtes voor activiteiten.

De kosten

Mensen die gebruik willen maken van de maatwerkmogelijkheden van De Nesse hebben hiervoor een Wlz-indicatie nodig of een beschikking van de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden, of het bespreken met het wmo-loket of het sociale team van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling, telefoon 0182 57 59 60 of mail naar zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.


Ligging